JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
12
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
02 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 02 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 12

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดิจิตอลเฟรส แอนด เซอรวิส เน็ทเวิรค จำกัด เปนผูเชียวชาญในเทคโนโลยีระบบกลองวงจรปด (CCTV) จัดจำหนายกลองวงจรปดและดำเนินงานติดตั้งพรอมอุปกรณเสริมอยางครบวงจรที่ใหกับองคกร ทุกขนาดทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน ภายใตแบรนดสินคาชั้นนำ โดยมีทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 10 ป บริษัทไดคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งลวนแลวแตใหประสิทธิภาพในการทำงานและใหประโยชน ผูใชงานอยางครบถวนตามกระบวนการ โดยการนำเสนอการบริการดวยความจริงใจและเต็มใจเพื่อลูกคา ไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด พรอมทั้งมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกคา ดวยความเอาใจใส นอกจากนี้บริษัทยังคิดคนและพัฒนาการทำงานอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาและยกระดับความปลอดภัยใหดีขึ้นในวงกวางตามปณิธานของกลุม ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นและ ไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา ทั้งยังจำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น กล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ


1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ เช่น อาจต้องไปขายนอกสถานที่ เช่น ศูนย์การค้า ท่าอากาศยานตามบ้านเรือนส่วนบุคคลหรือตามสถานที่ราชการ และสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 5. อาจให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ

พนักงานขาย

พนักงานขาย

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ เช่น อาจต้องไปขายนอกสถานที่ เช่น ศูนย์การค้า ท่าอากาศยานตามบ้านเรือนส่วนบุคคลหรือตามสถานที่ราชการ และสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
5. อาจให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ มีดังนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี (มากกว่านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งตัวเองและคู่แข่ง
5.ทำงานอย่างทุ่มเท เพราะงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับความขยันหรือความทุ่มเทของคุณเองด้วย
6.งานขายเป็นงานที่คุณจะอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา
7.รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เพราะแต่ละวันคุณต้องเจอลูกค้าต่าง ๆ มากมาย
8.บุคลิกดี พูดจาดี รักงานขาย มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
9.มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
10.สามารถใช้โปรแกรม Excel , Word

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - taratorn_ma99@yahoo.com
            - info@digitalfirsts.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ธราธร
บางพลี สมุทรปราการ 10540 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
บริษัท ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ10540 ประเทศไทย
โทร. 02-348-1000 ต่อ 104
แฟกซ์. : 02-348-2478

การเดินทาง

145
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ