JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
บจก. ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค
จำนวนผู้เข้าชม
111
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 111

เกี่ยวกับเรา

The modernity of Thai Healthcare imaging industry has been underpinned by symbiotic relationship between clinical practitioners and the clinical engineering industry. With Thai\\\'s Medical specialist adopting the very latest in diagnostic imaging technology available. It is important that it is accompanied within the highest level of engineering excellence, required for transport, installation, and maintenances of the highly sensitive Medical Imaging Equipment. (CT, MRI, Angiography, X-ray and Ultrasound imaging systems)
Founded in 1963 and formerly known as CMC Co., Ltd. Later, the incorporation for CMC Biotech Co., Ltd took place on 19th December, 1991. Its objective is sales, supply, installation, testing, commissioning and repair of Medical Equipment. Since its incorporation, CMC Biotech Co., Ltd. has grown tremendously in terms of manpower, company size and sales turnover. The company now has staff strength of 46 technical support personnel with branches in central Bangkok, northeastern, south and north of Thailand, all of which are well trained in their respective field of work to provide after-sales service of the highest standard.
In 2005 CMC Biotech was awarded with ISO 9001:2000, followed by ISO 9001:2008 in 2010 certification and in 2008 With proven track of records, we have been trusted by leading business partners to provide the most advanced health care solutions to the patients. Our vision is to become the leading medical equipment and products supplier in South East Asia with the motto “Service Excellence with Professionalism” close to our heart.

1. Assist the routine duties of the Section Head in administration and carry out all secretary duties such as those related with fax, email, document preparation, typing, translating and correspondence of the product Group/Section. ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร แปลเอกสารและทำการตอบรับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2. Assist to prepare sectional reports such as sales/service performance and other activities. ให้การช่วยเหลือในการเตรียมรายงาน เช่น การปฏิบัติงานของพนักงานขายและพนักงานให้บริการและกิจกรรมต่างๆ 3. Creates and maintains an effective filing system and all mailing list. สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและลิสต์รายชื่อเมล์ 4. Assist in preparing all the presentation materials and also in all communication and correspondence concerned in the section. ให้การช่วยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน และที่ใช้เพื่อการสื่อสารและทำการตอบรับซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 5. Screens all documents and checks their accuracy before submitting for approval. ตรวจเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการส่งเพื่อขออนุมัติ 6. Coordinate meetings, conferences and appointments for the Section Head including travel arrangement and taking of minutes. ประสานงานเตรียมการประชุม งานสัมมนา และทำการนัดหมายสำหรับหัวหน้าฝ่าย รวมไปถึง การเตรียมการ เดินทาง และจดบันทึกการประชุม 7. Assist in planning, organizing, directing and controlling all administrative tasks in her product group/section for smooth operation. ช่วยในการวางแผน จัดการ แนะแนวและควบคุมดูแลงานทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงานธุรการในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์/ แผนกเพื่อการปฏิบัติงานที่ราบรื่น 8. In charge of the product information, specification and catalogues or service printed materials and to request for additional materials from the principals whenever necessary. รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเฉพาะและแค็ตตาล็อก หรือวัสดุตีพิมพ์ของฝ่ายบริการอื่นๆ และ อาจต้องทำการร้องขอวัตถุดิบอื่นๆ เพิ่มเติมจากต้นสังกัดหากมีความจำเป็น 9. Assist in exhibitions, seminars and tenders participation. ช่วยในการจัดนิทรรศการ สัมมนา และการร่วมประมูล 10. Attend to all sales or service inquiries from customers and to direct them to the individual concerned when necessary. ดูแลข้อเรียกร้องในด้านการขายและการบริการทั้งหมดจากลูกค้า และนำส่งต่อไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีความ จำเป็น 11. Assist in the collection of invoices from customer. ช่วยในการรวบรวมใบแจ้งหนี้จากลูกค้า 12. Assist the preparation of sales/service matters such as:- ช่วยในการเตรียมเอกสารการขายและการบริการ เช่น - Quotation ใบเสนอราคา - User list or list of reference site ลิสต์ของผู้ใช้งาน หรือลิสต์รายการของไซต์อ้างอิง - Presentation material วัตถุดิบในการนำเสนอ - Demonstration form แบบฟอร์มการสาธิต - Service Contract สัญญาบริการ - Delivery and invoicing of equipment parts & accessories การนำส่งและการออกใบแจ้งหนี้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอุปกรณ์ 13. Arrange and to submit standard group/section monthly report to the Section Head such as:- จัดทำและดำเนินการส่งรายงานรายเดือนของกลุ่ม/หน่วยงานที่เป็นมาตรฐานต่อหัวหน้าฝ่าย เช่น - Order in Hand ออร์เดอร์ที่ได้รับ - Order list ลิสต์ออร์เดอร์ - Prospect list ลิสต์ของความคาดหวัง - Market situation report รายงานสภาพการตลาด - Problems and requests ปัญหาและข้อเรียกร้อง - Delivery of equipment & accessories schedule ตารางการส่งอุปกรณ์และส่วนประกอบ - Exhibition and seminar schedule ตารางนิทรรศการและสัมมนา - Demonstration request การร้องขอการสาธิต - Tender การประมูล - Follow up on inventory announcement level and stocking requirements. ติดตามระดับของสินค้าในคลังและข้อเรียกร้องอื่นๆ ของคลังสินค้า - Service contract/sales achievement สัญญาการบริการ/เป้าหมายการขาย - On-call service summary สรุปการให้บริการ On-call - Routine preventive maintenance scheduling and reporting ตารางและรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำ - Installation summary สรุปรายงานการติดตั้ง - Summary of invoices issued สรุปของใบแจ้งหนี้ที่ออกไป 14. Assist other secretaries in their duties in cooperation with other department. ช่วยเหลือเลขาท่านอื่นๆ ในการประวานงานกับแผนกอื่นๆ 15. Control and up-date all information related to customer. ควบคุมและทำการอัพเดทข้อมูลที่สัมพันธ์กับลูกค้า

Secretary Coordinator(ฝ่าย Customer Service ประจำสาขาขอนแก่น)

Secretary Coordinator(ฝ่าย Customer Service ประจำสาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Assist the routine duties of the Section Head in administration and carry out all secretary duties such as those related with fax, email, document preparation, typing, translating and correspondence of the product Group/Section.
ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น
การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร แปลเอกสารและทำการตอบรับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
2. Assist to prepare sectional reports such as sales/service performance and other activities.
ให้การช่วยเหลือในการเตรียมรายงาน เช่น การปฏิบัติงานของพนักงานขายและพนักงานให้บริการและกิจกรรมต่างๆ
3. Creates and maintains an effective filing system and all mailing list.
สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและลิสต์รายชื่อเมล์
4. Assist in preparing all the presentation materials and also in all communication and correspondence concerned in the section.
ให้การช่วยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน และที่ใช้เพื่อการสื่อสารและทำการตอบรับซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
5. Screens all documents and checks their accuracy before submitting for approval.
ตรวจเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการส่งเพื่อขออนุมัติ
6. Coordinate meetings, conferences and appointments for the Section Head including travel arrangement and taking of minutes.
ประสานงานเตรียมการประชุม งานสัมมนา และทำการนัดหมายสำหรับหัวหน้าฝ่าย รวมไปถึง การเตรียมการ
เดินทาง และจดบันทึกการประชุม
7. Assist in planning, organizing, directing and controlling all administrative tasks in her product group/section for smooth operation.
ช่วยในการวางแผน จัดการ แนะแนวและควบคุมดูแลงานทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงานธุรการในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์/
แผนกเพื่อการปฏิบัติงานที่ราบรื่น
8. In charge of the product information, specification and catalogues or service printed materials and to request for additional materials from the principals whenever necessary.
รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเฉพาะและแค็ตตาล็อก หรือวัสดุตีพิมพ์ของฝ่ายบริการอื่นๆ และ
อาจต้องทำการร้องขอวัตถุดิบอื่นๆ เพิ่มเติมจากต้นสังกัดหากมีความจำเป็น
9. Assist in exhibitions, seminars and tenders participation.
ช่วยในการจัดนิทรรศการ สัมมนา และการร่วมประมูล
10. Attend to all sales or service inquiries from customers and to direct them to the individual concerned when necessary.
ดูแลข้อเรียกร้องในด้านการขายและการบริการทั้งหมดจากลูกค้า และนำส่งต่อไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีความ
จำเป็น
11. Assist in the collection of invoices from customer.
ช่วยในการรวบรวมใบแจ้งหนี้จากลูกค้า
12. Assist the preparation of sales/service matters such as:-
ช่วยในการเตรียมเอกสารการขายและการบริการ เช่น
- Quotation
ใบเสนอราคา
- User list or list of reference site
ลิสต์ของผู้ใช้งาน หรือลิสต์รายการของไซต์อ้างอิง
- Presentation material
วัตถุดิบในการนำเสนอ
- Demonstration form
แบบฟอร์มการสาธิต
- Service Contract
สัญญาบริการ
- Delivery and invoicing of equipment parts & accessories
การนำส่งและการออกใบแจ้งหนี้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอุปกรณ์
13. Arrange and to submit standard group/section monthly report to the Section Head such as:-
จัดทำและดำเนินการส่งรายงานรายเดือนของกลุ่ม/หน่วยงานที่เป็นมาตรฐานต่อหัวหน้าฝ่าย เช่น
- Order in Hand
ออร์เดอร์ที่ได้รับ
- Order list
ลิสต์ออร์เดอร์
- Prospect list
ลิสต์ของความคาดหวัง
- Market situation report
รายงานสภาพการตลาด
- Problems and requests
ปัญหาและข้อเรียกร้อง
- Delivery of equipment & accessories schedule
ตารางการส่งอุปกรณ์และส่วนประกอบ
- Exhibition and seminar schedule
ตารางนิทรรศการและสัมมนา
- Demonstration request
การร้องขอการสาธิต
- Tender
การประมูล
- Follow up on inventory announcement level and stocking requirements.
ติดตามระดับของสินค้าในคลังและข้อเรียกร้องอื่นๆ ของคลังสินค้า
- Service contract/sales achievement
สัญญาการบริการ/เป้าหมายการขาย
- On-call service summary
สรุปการให้บริการ On-call
- Routine preventive maintenance scheduling and reporting
ตารางและรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำ
- Installation summary
สรุปรายงานการติดตั้ง
- Summary of invoices issued
สรุปของใบแจ้งหนี้ที่ออกไป
14. Assist other secretaries in their duties in cooperation with other department.
ช่วยเหลือเลขาท่านอื่นๆ ในการประวานงานกับแผนกอื่นๆ
15. Control and up-date all information related to customer.
ควบคุมและทำการอัพเดทข้อมูลที่สัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 21 - 28
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• Age between 21 - 28 years.
• Diploma or Bachelor’s Degree in Business Administration, Arts, English or related fields.
• Experience 0-3 years in General Administration or Sales Administration / Coordinator field.
• Good in Powerpoint , Word and Excel.
• Ability to maintain good working relationship with a diverse workforce, customer , visitors.
•  Good Administrative skills knowledge or basic filing systems and references.

สวัสดิการ

  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    Commission,Incentive, เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันกลุ่ม, เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง และอื่น ๆ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@cmcbiotech.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 364 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94
บจก. ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค 364 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94 พลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 025304995 ต่อ 2463
แฟกซ์. : 029344487

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ