JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
200
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 200

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Beauty Buffet Shop และ Beauty Cottage Shop และแบรนด์ใหม่ Beauty Market Shop ปัจจุบันมีการขยายสาขามากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกำลังมองหาโอกาสสร้างความมั่นคง ทั้งหน้าที่การงานและรายได้ ถ้าคุณคือคนมีคุณภาพ และพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคุณภาพ เรามีโอกาสดีๆ รอคุณอยู่


ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติ : งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง 1. รับนโยบายวางแผนอัตรากำลังของแต่ละแผนกร่วมกับผู้บริหารของแต่ละแผนกและหัวหน้างานประจำปี 2. วางแผนงานด้านสรรหาบุคลากร ตามแผนงานสรรหาว่าจ้างอัตราใหม่ อัตราทดแทนตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงกำหนดงบประมาณ การกำหนดแหล่งตลาดแรงงาน เช่น ตลาดแรงงานทั่วไป สถาบันการศึกษาและแหล่งงานอื่นๆ 3. เลือกสื่อรับสมัครงาน โดยวิเคราะห์รูปแบบของสื่อ วิเคราะห์ตำแหน่งงาน เพื่อเลือกสื่อให้เหมาะสม พร้อมทั้วประสานงานสื่อ และสถาบันภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เช่น Website Facebook Line สถาบันการศึกษาต่างๆ และการทำใบปลิว เป็นต้น 4. วางแผนช่องทางการสรรหาบุคลลากรใหม่ๆ เช่น การออกบูธ ตลาดนัดแรงงาน การใช้ Outsource หรือ Head Hunter ในการสรรหา รวมถึงการดำเนินการทำเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้บริหารเฉพาะบาง ตำแหน่งงาน และทำการประเมินผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมรายละเอียดต่างๆ และสรุปนำเสนอ 6. จัดทำเอกสารขออนุมัติการจ้าง เอกสารสัญญาจ้างเฉพาะบางตำแหน่งงาน โดยดูจากโครงสร้างอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท 7. ติดตามงานประเมินผลการทำงานระยะทดลองงาน และสัมภาษณ์พนักงานลาออก เพื่อสอบถามสาเหตุการลาออก วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงได้ตรงจุด 8. รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำกรณียุติการจ้างงานในระยะทดลองงาน แจ้งยุติการจ้างงาน กรณีไม่ผ่านการทดลองงานให้ถูกต้องตาม กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 9. จัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่างๆ เช่น รายงานสรุปการสรรหาบุคลากร สรุปอัตรากำลัง ผลการประเมินบริษัทและสื่อที่ใช้ ในการสรรหาบุคลากร สถิติผู้สนใจสมัครงานในช่องทางต่างๆ และสถิติอัตราและสาเหตุการลาออก สรุปจำนวนการผ่านทดลองงาน งานด้านกฎระเบียบ แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง-เงินเดือนและสวัสดิการ 1. กำหนดนโยบายด้านกฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และด้านแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2. วางแผน ควบคุม ดูแลให้คำปรึกษา เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3. ตักเตือน และลงโทษทางวินัย ตลอดจนดำเนินการเลิกจ้างตามระเบียบ โดยวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับแผนก/ฝ่ายต้นสังกัด 4. วางแผนงานและงบประมาณเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการให้ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ 5. วางแผน ควบคุม ดูแลงานบริหารสวัสดิการและบริการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม งานประกาศเกียรติคุณในกรณีต่างๆ การเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด การตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น 6. ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มต่างๆ เป็นต้น 7. ออกแบบ จัดทำ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานให้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด 8. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลรายงานการสรุปการขาด ลา มาสาย สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำเงินเดือน ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 9. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลและจัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ข้อมูลเงินเดือน การหักเงิน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยันและรวบรวมเอกสารทั้งหมดในแต่ละเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน 10. วางแผนควบคุมทุกขั้นตอนในการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 11. จัดทำสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎระเบียบ แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง-เงินเดือนและสวัสดิการทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย 12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สินค้าและบริการ

วีดีโอ

หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล (HRM Section Head)

หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล (HRM Section Head)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติ :
งานด้านสรรหา-ว่าจ้าง
1. รับนโยบายวางแผนอัตรากำลังของแต่ละแผนกร่วมกับผู้บริหารของแต่ละแผนกและหัวหน้างานประจำปี
2. วางแผนงานด้านสรรหาบุคลากร ตามแผนงานสรรหาว่าจ้างอัตราใหม่ อัตราทดแทนตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงกำหนดงบประมาณ การกำหนดแหล่งตลาดแรงงาน เช่น ตลาดแรงงานทั่วไป สถาบันการศึกษาและแหล่งงานอื่นๆ
3. เลือกสื่อรับสมัครงาน โดยวิเคราะห์รูปแบบของสื่อ วิเคราะห์ตำแหน่งงาน เพื่อเลือกสื่อให้เหมาะสม พร้อมทั้วประสานงานสื่อ และสถาบันภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เช่น Website Facebook Line สถาบันการศึกษาต่างๆ และการทำใบปลิว เป็นต้น
4. วางแผนช่องทางการสรรหาบุคลลากรใหม่ๆ เช่น การออกบูธ ตลาดนัดแรงงาน การใช้ Outsource หรือ Head Hunter ในการสรรหา รวมถึงการดำเนินการทำเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้บริหารเฉพาะบาง ตำแหน่งงาน และทำการประเมินผลการสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมรายละเอียดต่างๆ และสรุปนำเสนอ
6. จัดทำเอกสารขออนุมัติการจ้าง เอกสารสัญญาจ้างเฉพาะบางตำแหน่งงาน โดยดูจากโครงสร้างอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท
7. ติดตามงานประเมินผลการทำงานระยะทดลองงาน และสัมภาษณ์พนักงานลาออก เพื่อสอบถามสาเหตุการลาออก วิเคราะห์ข้อมูล
และหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงได้ตรงจุด
8. รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำกรณียุติการจ้างงานในระยะทดลองงาน แจ้งยุติการจ้างงาน กรณีไม่ผ่านการทดลองงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
9. จัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่างๆ เช่น รายงานสรุปการสรรหาบุคลากร สรุปอัตรากำลัง ผลการประเมินบริษัทและสื่อที่ใช้
ในการสรรหาบุคลากร สถิติผู้สนใจสมัครงานในช่องทางต่างๆ และสถิติอัตราและสาเหตุการลาออก สรุปจำนวนการผ่านทดลองงาน
งานด้านกฎระเบียบ แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง-เงินเดือนและสวัสดิการ
1. กำหนดนโยบายด้านกฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ และด้านแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2. วางแผน ควบคุม ดูแลให้คำปรึกษา เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. ตักเตือน และลงโทษทางวินัย ตลอดจนดำเนินการเลิกจ้างตามระเบียบ โดยวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับแผนก/ฝ่ายต้นสังกัด
4. วางแผนงานและงบประมาณเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการให้ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
5. วางแผน ควบคุม ดูแลงานบริหารสวัสดิการและบริการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
งานประกาศเกียรติคุณในกรณีต่างๆ การเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด การตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น
6. ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์มต่างๆ เป็นต้น
7. ออกแบบ จัดทำ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานให้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด
8. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลรายงานการสรุปการขาด ลา มาสาย สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำเงินเดือน ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
9. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลและจัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ข้อมูลเงินเดือน การหักเงิน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยันและรวบรวมเอกสารทั้งหมดในแต่ละเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน
10. วางแผนควบคุมทุกขั้นตอนในการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
11. จัดทำสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎระเบียบ แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้าง-เงินเดือนและสวัสดิการทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเจรจา การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี การถ่ายทอดข้อมูลที่ดีรอบคอบ
มีจิตใจพร้อมบริการ ติดต่อประสานงาน สื่อสารได้ดี และมีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint

สวัสดิการ

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสังคม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - dararat.pan@beautycommunity.co.th

ข้อมูลติดต่อ

พี่ออย0863256075พี่แป้ง0863402656 พี่ตุ๊ก0900902586พี่หนูแดง0830967790พี่ขวัญ0900902606
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 029460700 ต่อ 637
แฟกซ์. : 029461571

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 91 รายการ