JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1

เกี่ยวกับเรา

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ 1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกฯ ตั้งแต่ ออก PR จนถึงการเข้าร่วมต่อรองราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา 1.3 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา 1.4 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง 1.5 ดูแล ควบคุมการให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นไปตามสัญญาจ้าง รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา 1.6 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง 1.7 ตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์ 1.8 ประสานงานกับเขตปทุมวันเกี่ยวกับการให้บริการงานจัดเก็บขยะ 1.9 ดูแล ควบคุมการให้บริการเครื่องลดปริมาณกลิ่นให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บเงินตามสัญญา 1.10 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมางาน ไม้ประดับ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 1.11 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานไม้ประดับ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง 1.12 ตรวจสอบการประเมินค่าทำความสะอาดพื้นที่ กรณีมีความสกปรกเกิดขึ้นเกินกว่าปกติ ภายหลังจากการจัดงานต่างๆ จากนั้นส่งต่อไปยังฝ่ายต้นเรื่องเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป 1.13 ดูแล ควบคุมการกำจัดแมลงของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามสัญญา 1.14 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานกำจัดแมลง ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา 1.15 ควบคุมดูแลระบบการเก็บค่าบริการห้องน้ำทั้งระบบ 1.16 สรุป รวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดของแผนกฯ 1.17 ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วีดีโอ

ผู้จัดการ-ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

ผู้จัดการ-ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

รายละเอียดงาน

7 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกฯ ตั้งแต่ ออก PR จนถึงการเข้าร่วมต่อรองราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา
1.3 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา
1.4 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.5 ดูแล ควบคุมการให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นไปตามสัญญาจ้าง รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา
1.6 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.7 ตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์
1.8 ประสานงานกับเขตปทุมวันเกี่ยวกับการให้บริการงานจัดเก็บขยะ
1.9 ดูแล ควบคุมการให้บริการเครื่องลดปริมาณกลิ่นให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บเงินตามสัญญา
1.10 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมางาน ไม้ประดับ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.11 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานไม้ประดับ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.12 ตรวจสอบการประเมินค่าทำความสะอาดพื้นที่ กรณีมีความสกปรกเกิดขึ้นเกินกว่าปกติ ภายหลังจากการจัดงานต่างๆ จากนั้นส่งต่อไปยังฝ่ายต้นเรื่องเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป
1.13 ดูแล ควบคุมการกำจัดแมลงของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามสัญญา
1.14 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานกำจัดแมลง ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา
1.15 ควบคุมดูแลระบบการเก็บค่าบริการห้องน้ำทั้งระบบ
1.16 สรุป รวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดของแผนกฯ
1.17 ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.การศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี ในระดับบังคับบัญชา
3.ทักษะในงาน : มีทักษะในการให้คำปรึกษา
มีทักษะในการควบคุมดูแลผู้รับเหมา
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีทักษะในการติดต่องานกับหน่วยงานราชการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Word, MS Excel,MS Power Point)

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 028539000 ต่อ 7217
แฟกซ์. : 02-8537000

การเดินทาง

40 542 36
สนามกีฬาแห่งชาติ
สามย่าน
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 45 รายการ