JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
5,919
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
06 ก.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 06 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 5,919

เกี่ยวกับเรา

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER

๒. สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชนและการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม จนเป็นพุทธทาสกันได้ทุกคน - ผู้รับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น จนผู้อื่นพากันทำตาม และเป็นสวนโมกข์ได้ทุกที่ - บุญสถานเพื่อการบรรลุธรรม

๓. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม จนเป็นผู้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ มีศักยภาพในการเป็นผู้อยู่ใน ใจเหนือ และเกื้อโลก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๑) งานสารบรรณ (รับรองหนังสือ, ควบคุมเอกสาร, เสนอหนังสือ, จัดเก็บเอกสาร)  ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก ซึ่งครอบคลุมการลงทะเบียน เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและจัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้ม  จัดทำและและสนับสนุนงานวางแผนการปฏิบัติงานของงานธุรการ ๒) งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา (พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และหนังสือและสื่อธรรม)  ประสานงานกับ Supplier จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำ PO ตรวจ-รับอุปกรณ์สำนักงานที่ทำการสั่งซื้อ  ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินสดย่อย - จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทำการเปรียบเทียบราคา และจัดซ่อมอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุด  กำกับดูแลการขอจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และการตรวจรับ  จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (Vendor Contract) ให้เป็นไปตามระเบียบ  วางแผนหาข้อมูล Supplier รายใหม่ / เจรจาต่อรองเงื่อนไขด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และเกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ช่องทางการเผยแผ่และกระจาย โดยอาศัยข้อมูลจากงานหนังสือและสื่อธรรม เเละวางเเผนจํานวนการผลิตร่วมกับงานหนังสือและสื่อธรรม ๓) งานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน, รับส่งเอกสาร, รถตู้, ไปรษณีย์ ฯลฯ)  กำกับดูแลการจัดหางานบริการจาก Outsource ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการสรรหา Supplier, การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการจัดหา  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของงานจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน การลงเวลางาน การขอเพิ่มลดเจ้าหน้าที่ และนำเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงาน หมายเหตุ เรียงตามลำดับความถี่งานประจำวัน

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) งานสารบรรณ (รับรองหนังสือ, ควบคุมเอกสาร, เสนอหนังสือ, จัดเก็บเอกสาร)
 ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก ซึ่งครอบคลุมการลงทะเบียน เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและจัดเก็บสำเนาเอกสารเข้าแฟ้ม
 จัดทำและและสนับสนุนงานวางแผนการปฏิบัติงานของงานธุรการ
๒) งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา (พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และหนังสือและสื่อธรรม)
 ประสานงานกับ Supplier จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน - จัดทำ PO ตรวจ-รับอุปกรณ์สำนักงานที่ทำการสั่งซื้อ
 ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินสดย่อย - จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทำการเปรียบเทียบราคา และจัดซ่อมอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุด
 กำกับดูแลการขอจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และการตรวจรับ
 จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (Vendor Contract) ให้เป็นไปตามระเบียบ
 วางแผนหาข้อมูล Supplier รายใหม่ / เจรจาต่อรองเงื่อนไขด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และเกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ช่องทางการเผยแผ่และกระจาย โดยอาศัยข้อมูลจากงานหนังสือและสื่อธรรม เเละวางเเผนจํานวนการผลิตร่วมกับงานหนังสือและสื่อธรรม
๓) งานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน, รับส่งเอกสาร, รถตู้, ไปรษณีย์ ฯลฯ)
 กำกับดูแลการจัดหางานบริการจาก Outsource ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการสรรหา Supplier, การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการจัดหา
 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของงานจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน การลงเวลางาน การขอเพิ่มลดเจ้าหน้าที่ และนำเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงาน

หมายเหตุ เรียงตามลำดับความถี่งานประจำวัน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • สวัสดิการอื่นๆ

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@bia.or.th

ข้อมูลติดต่อ

กรุณพล พานิช
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ)ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ)ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029362800
แฟกซ์. : 029362900

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ