JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
11
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 11

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษามาแล้วมากกว่า 10 ปี โดยมีเจตนารมณ์ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาโดยได้ก่อตั้งสถาบันออนดีมานด์และสถาบันเอเลเวล ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวในการเรียนการสอน โดยเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเปิดสาขาให้บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากถึง 45 สาขาทั่วประเทศและพร้อมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนที่เคนเรียนกับเราแล้วกว่า 600,000 คน นอกเหนือจากสถาบันที่กล่าวมาแล้ว เรายังได้ก่อตั้งบริษัท Learn Education ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ ด้วยความเชื่อว่านักเรียนทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดีและควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน ในปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานกว่า 400 คน ซึ่งบริษัทฯมีแผนงานที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็น ผู้สร้าง-ผู้นำ มีทัศนคติที่ดีมาพัฒนางานการศึกษาร่วมกัน สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ Website บริษัท http://www.ondemand.in.th/ http://www.learneducation.co.th/ Wedsite ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://thaipublica.org/2016/03/on-demand-shadow-education-1/ http://www.brandbuffet.in.th/2016/02/learn-education-social-enterprise-thailand/ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/587419 https://www.theguardian.com/british-council-partner-zone/2015/sep/11/top-tips-from-thailand-on-starting-a-successful-social-enterprise


• จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงพื้นที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ให้ครบถ้วนในเวลาที่กำหนด • ออกแบบและนำเสนองานแก้ไขปัญหา สำหรับงานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และโครงสร้างให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ยั่งยืนตามแผนงานที่กำหนดไว้ • รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร รายงานข้อมูล อุปกรณ์เครื่องเรียน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสาขา อาทิเช่นคอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน เก้าอี้ แอร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ ในแต่ละสาขา ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ • สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับใช้ในการเปิดสาขา รวมถึงกำหนดแผนงานการนำเข้าและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการ ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง และแผนงานหลักของบริษัท ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด • จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติงบก่อสร้างตามกรอบและระยะเวลาที่กำหนด • ออกแบบ และเขียนแบบ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของพื้นที่เช่า อาทิ ฝ่ายวิศวกรรมอาคารพื้นที่เช่า การไฟฟ้า เทศบาล ฯลฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ • ประสานงานและเคลียร์แบบ กับผู้ออกแบบ และ ผรม ให้ดำเนินการไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ • รายงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกวางเอาไว้รวมถึงรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างมีปสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด • ตรวจสอบและตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างงานก่อสร้าง โดยใช้หลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการตัดสินใจเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างมีปสิทธิภาพ ในเวลาที่กำหนด

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำหรับส่วนที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงพื้นที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ให้ครบถ้วนในเวลาที่กำหนด
• ออกแบบและนำเสนองานแก้ไขปัญหา สำหรับงานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และโครงสร้างให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ยั่งยืนตามแผนงานที่กำหนดไว้
• รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร รายงานข้อมูล อุปกรณ์เครื่องเรียน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสาขา อาทิเช่นคอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน เก้าอี้ แอร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ ในแต่ละสาขา ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
• สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับใช้ในการเปิดสาขา รวมถึงกำหนดแผนงานการนำเข้าและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการ ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง และแผนงานหลักของบริษัท ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
• จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ
สำหรับนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติงบก่อสร้างตามกรอบและระยะเวลาที่กำหนด
• ออกแบบ และเขียนแบบ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ตามหลักวิศวกรรม
และความปลอดภัย เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของพื้นที่เช่า อาทิ ฝ่ายวิศวกรรมอาคารพื้นที่เช่า การไฟฟ้า เทศบาล ฯลฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
• ประสานงานและเคลียร์แบบ กับผู้ออกแบบ และ ผรม
ให้ดำเนินการไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
• รายงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกวางเอาไว้รวมถึงรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างมีปสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด
• ตรวจสอบและตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างงานก่อสร้าง
โดยใช้หลักความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการตัดสินใจเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างมีปสิทธิภาพ ในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ กรณีมีการปรับปรุงสาขา หรือเปิดสาขาใหม่

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัส จ่ายปีละ 2 ครั้ง
  เงินรางวัล (Incentive เฉพาะพนักงานสาขาเท่านั้น)
  ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
  สวัสดิการพี่น้อง - ลูก พี่น้องแท้ๆหรือบุตร เรียน OD,AL ฟรี(จ่ายเฉพาะค่าตำรา) และนามสกุลเดียวกันกับพนักงาน ลด 20 %
  ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท เป็นทุนให้เปล่า
  ค่าเบี้ยขยัน
  ประกันสุขภาพ (บัตร Care card)
  ประกันสังคม
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  กองทุนเงินทดแทน
  ปรับเงินประจำปี
  ท่องเที่ยวประจำปี
  เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
  การปรับเงินประจำปี
  สิทธิ์ลาพักร้อน
  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นงานบวช งานฌาปนกิจ และคลอดบุตร เป็นต้น

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@ondemand.in.th
            - wanwalee.dee@ondemand.in.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 อาคารวิทยกิตติ์(ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น 13 ซ.จุฬา 64 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารวิทยกิตติ์(ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น 13 ซ.จุฬา 64 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 02-251-6842
แฟกซ์. : 02-251-6841

การเดินทาง

ไม่มี
สยาม
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 22 รายการ