JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,868
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,868

เกี่ยวกับเรา

คลีนิคทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อว่า คลินิกแพทย์จัดฟัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการแก่คนไข้ ปัจจุบันจึงได้เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ Dentajoy Invisalign Dedicated Clinic, สาขาทองหล่อ, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาซีคอนสแควร์ และสาขาปิ่นเกล้า โดยทีมงานทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์การรักษา อีกทั้งบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ คอยดูแลและให้บริการด้วยใจ พร้อมด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน บริษัทฯกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรมากมายเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การรักษาทางทันตกรรมที่เป็นเลิศไปพร้อมกับเรา                                                                                                                   


-เข้าร่วมประชุม รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และสื่อสารให้พนักงานประจำสาขาได้ทราบ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายบริษัท -วางแผนการจัดการระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานในสาขา -วางแผนและควบคุมให้มีอัตรากำลังเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -กำกับ ดูแล ประสานงานกับทันตแพทย์และแต่ละหน่วยงานให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภายในสาขา หรือระหว่างแผนก -กำกับดูแล งานบริการหลังการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -กำกับ ติดตามดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท -ควบคุม ตรวจสอบงานเอกสารการบัญชี การเรียกเก็บค่าบริการจากคนไข้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพการบริการและตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -สำรวจความคิดเห็น รับข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนของคนไข้ และดำเนินการจัดการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง -ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติรายวันของผู้มาใช้บริการ และรายงานผล การดำเนินงานประจำวัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร -ดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสาขา -ให้บริการต้อนรับคนไข้ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อ ตามมาตรฐานการต้อนรับอย่างเคร่งครัด -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางโทรศัพท์ -พัฒนาบุคลากรภายในสาขา โดยการจัดสอนงานเฉพาะฝ่าย หรือเป็นรายกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน -ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานทุกระดับ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ผู้จัดการคลีนิคทันตกรรม (สาขาพัทยา,สาขาพระราม 2)

ผู้จัดการคลีนิคทันตกรรม (สาขาพัทยา,สาขาพระราม 2)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 20:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-เข้าร่วมประชุม รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และสื่อสารให้พนักงานประจำสาขาได้ทราบ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายบริษัท
-วางแผนการจัดการระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานในสาขา
-วางแผนและควบคุมให้มีอัตรากำลังเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
-กำกับ ดูแล ประสานงานกับทันตแพทย์และแต่ละหน่วยงานให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภายในสาขา หรือระหว่างแผนก
-กำกับดูแล งานบริการหลังการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-กำกับ ติดตามดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
-ควบคุม ตรวจสอบงานเอกสารการบัญชี การเรียกเก็บค่าบริการจากคนไข้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพการบริการและตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-สำรวจความคิดเห็น รับข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนของคนไข้ และดำเนินการจัดการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติรายวันของผู้มาใช้บริการ และรายงานผล การดำเนินงานประจำวัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร
-ดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสาขา
-ให้บริการต้อนรับคนไข้ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อ ตามมาตรฐานการต้อนรับอย่างเคร่งครัด
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางโทรศัพท์
-พัฒนาบุคลากรภายในสาขา โดยการจัดสอนงานเฉพาะฝ่าย หรือเป็นรายกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
-ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานทุกระดับ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-มีประสบการณ์ในสายงานคลินิกทันตกรรม
-สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลีนิคตามหลักมาตรฐานคุณภาพ
-สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
-มีทัศนคติที่ดี พร้อมผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
-สามารถเดินทางได้

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ส่วนลดค่ารักษาทันตกรรม
  - ส่วนลดการจัดฟันแบบใส
  - Uniform
  - โบนัส
  - ลากิจ 6 วันต่อปี
  -วันลาพักร้อนได้ทันทีหลังผ่านทดลองงาน
  -ท่องเที่ยวและกิจกรรม
  -เงินรางวัลตามอายุงาน
  -โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม
  -อื่นๆ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrmanager@dentajoy.com
            - recruit@dentajoy.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -Line ID:0647237706
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 สำนักงานใหญ่ เลขที่1036/15-16 ถนน สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 42/1
The Orthodontist Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ เลขที่1036/15-16 ถนน สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 42/1
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 0-2392-8280 ต่อ 0
แฟกซ์. : 0-2381-4016

การเดินทาง

ไม่มี
ทองหล่อ
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ