JOBBKK.COM
The Orthodontist Co., Ltd.
จำนวนผู้เข้าชม
548
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
27 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 27 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 548

เกี่ยวกับเรา

คลีนิคทันตกรรมเดนต้าจอย เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อว่า คลินิกแพทย์จัดฟัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการแก่คนไข้ ปัจจุบันจึงได้เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ Dentajoy Invisalign Dedicated Clinic, สาขาทองหล่อ, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาซีคอนสแควร์ และสาขาปิ่นเกล้า โดยทีมงานทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์การรักษา อีกทั้งบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ คอยดูแลและให้บริการด้วยใจ พร้อมด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน บริษัทฯกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรมากมายเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การรักษาทางทันตกรรมที่เป็นเลิศไปพร้อมกับเรา                                                                                                                   


-เข้าร่วมประชุม รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และสื่อสารให้พนักงานประจำสาขาได้ทราบ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายบริษัท -วางแผนการจัดการระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานในสาขา -วางแผนและควบคุมให้มีอัตรากำลังเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -กำกับ ดูแล ประสานงานกับทันตแพทย์และแต่ละหน่วยงานให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภายในสาขา หรือระหว่างแผนก -กำกับดูแล งานบริการหลังการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -กำกับ ติดตามดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท -ควบคุม ตรวจสอบงานเอกสารการบัญชี การเรียกเก็บค่าบริการจากคนไข้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพการบริการและตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -สำรวจความคิดเห็น รับข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนของคนไข้ และดำเนินการจัดการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง -ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติรายวันของผู้มาใช้บริการ และรายงานผล การดำเนินงานประจำวัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร -ดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสาขา -ให้บริการต้อนรับคนไข้ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อ ตามมาตรฐานการต้อนรับอย่างเคร่งครัด -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางโทรศัพท์ -พัฒนาบุคลากรภายในสาขา โดยการจัดสอนงานเฉพาะฝ่าย หรือเป็นรายกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน -ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ -ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานทุกระดับ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ผู้จัดการคลีนิคทันตกรรม (สาขาสีลม,สาขาพระราม 2)

ผู้จัดการคลีนิคทันตกรรม (สาขาสีลม,สาขาพระราม 2)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก),กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 20:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-เข้าร่วมประชุม รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และสื่อสารให้พนักงานประจำสาขาได้ทราบ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายบริษัท
-วางแผนการจัดการระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานในสาขา
-วางแผนและควบคุมให้มีอัตรากำลังเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
-กำกับ ดูแล ประสานงานกับทันตแพทย์และแต่ละหน่วยงานให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภายในสาขา หรือระหว่างแผนก
-กำกับดูแล งานบริการหลังการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-กำกับ ติดตามดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
-ควบคุม ตรวจสอบงานเอกสารการบัญชี การเรียกเก็บค่าบริการจากคนไข้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพการบริการและตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-สำรวจความคิดเห็น รับข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนของคนไข้ และดำเนินการจัดการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติรายวันของผู้มาใช้บริการ และรายงานผล การดำเนินงานประจำวัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร
-ดูแลตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสาขา
-ให้บริการต้อนรับคนไข้ ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อ ตามมาตรฐานการต้อนรับอย่างเคร่งครัด
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางโทรศัพท์
-พัฒนาบุคลากรภายในสาขา โดยการจัดสอนงานเฉพาะฝ่าย หรือเป็นรายกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
-ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ
-ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานทุกระดับ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการคลีนิคตามหลักมาตรฐานคุณภาพ
-สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
-มีทัศนคติที่ดีเยี่ยม
-สามารถเดินทางเพื่่อฝึกอบรมและทดลองงานที่สาขาอื่นในกรุงเทพมหานครได้

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ส่วนลดค่ารักษาทันตกรรม
  - ส่วนลดการจัดฟันแบบใส
  - Uniform
  - โบนัส
  - ลากิจ 6 วันต่อปี
  -วันลาพักร้อนได้ทันทีหลังผ่านทดลองงาน
  -ท่องเที่ยวและกิจกรรม
  -เงินรางวัลตามอายุงาน
  -โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม
  -อื่นๆ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@dentajoy.com
            - recruit@dentajoy.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -Line ID:0647237706
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 สำนักงานใหญ่ เลขที่1036/15-16 ถนน สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 42/1
The Orthodontist Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ เลขที่1036/15-16 ถนน สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 42/1
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 0-2392-8280 ต่อ 0
แฟกซ์. : 0-2381-4016

การเดินทาง

ไม่มี
ทองหล่อ
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 19 รายการ