JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ ส.ท.ญ. ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมานานกว่า 36 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้ขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงในหลายด้าน อาทิ การจัดการอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การสอนภาษาต่างประเทศ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าว จึงทำให้คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. มีดำริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้นโดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย ในปี พ.ศ. 2548 ส.ส.ท. จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” และเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 สถาบันฯ ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

1. รับผิดชอบงานสอน สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้แก่ วิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์, เครื่องมือกล, วิศวกรรมเครื่องมือ, กระบวนการขึ้นรูป เป็นต้น 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการสอน ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน 3. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางความร่วมมือกับองค์กร อื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 4. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและทำโครงงานของนักศึกษา 5. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ 6. รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมการผลิต

อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมการผลิต

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานสอน สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้แก่ วิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์, เครื่องมือกล, วิศวกรรมเครื่องมือ, กระบวนการขึ้นรูป เป็นต้น
2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการสอน ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางความร่วมมือกับองค์กร
อื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
4. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและทำโครงงานของนักศึกษา
5. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์
6. รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีม


      3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  1.ประกันสังคม
  2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หลังพ้นทดลองงาน)
  4.เครื่องแบบพนักงาน
  5.การตรวจสุขภาพประจำปี
  6.การฝึกอบรมสัมมนา
  7.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส.

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - phakawan@tni.ac.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณผกาวรรณ วันเพ็ง, คุณวารุณี อัคคีสุรียน
กรุงเทพมหานคร 10250 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทร. 02-7632600 ต่อ 2628
แฟกซ์. : 02-7632700

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ