JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องและน้ำยาล้างแอร์ สำหรับบริการล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ถอดตู้ตามศูนย์บริการ TOYOTA และ ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศและเอเชียแปซิฟิค กำลังขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะนี้กำลังต้องการรับพนักงานจำนวนมาก

1. กำกับดูแลการสรรหาบุคคลให้ได้คุณภาพและทันเวลาความต้องการของบริษัท 2. กำกับดูแลการจัดระบบเอกสาร ปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ตอบสนองระเบียบราชการได้ถูกต้องทันเวลา 3. กำกับดูแลการจัดระบบอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสื่อสารภายในบริษัท ระเบียบวินัย และการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องในบริษัท ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 4. กำกับดูแลการจัดระบบการมาทำงานของพนักงาน การจ่ายค่าจ้าง การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ พนักงานในบริษัท ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและเข้าใจทุกฝ่าย 5. กำกับดูแลระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามจริงและตามระเบียบบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและ ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 6. กำกับดูแลการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล การโอนเงินผ่านธนาคารให้ถูกต้องทันเวลา เป็นผู้ตรวจสอบและ ลงนามอนุมัติตามเงื่อนไขของแต่ละคนที่บริษัทกำหนดไว้ 7. กำกับดูแลโดยประสานงานกับแผนกธุรการขายในการจัดระบบการจ่ายเงินสนับสนุนการตลาดให้ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง การโอนเงิน และลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายตามเงื่อนไข ของลูกค้าแต่ละรายตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการออกเอกสารทางภาษีอย่างถูกต้อง 8. กำกับดูแลการจัดระบบการออกเอกสารทางการค้าแก่คู่ค้าให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด เป็นผู้ตรวจสอบและ ลงนามอนุมัติการออกเอกสารตามเงื่อนไขของเอกสารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ 9. กำกับดูแลการติดตามลูกหนี้ การชำระเงิน การนำเงินสดหรือเช็คเข้าธนาคาร และระบบการโอนบัญชี ให้ ถูกต้องตามกำหนดการและจัดการระบบติดตามหนี้เกินกำหนดและหนี้เสียได้ถูกต้อง 10. กำกับดูแลการควบคุมระบบการรับสินค้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าบริษัทได้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนวงเงิน ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ การชำระเงินให้เจ้าหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทและคู่ค้า 11. กำกับดูแลการจัดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องทันเวลาตามมาตรฐานการบัญชี โดยเป็นผู้ตรวจสอบการลงบัญชี หลังผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 12. กำกับดูแลและประสานงานกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบในการจ้ดระบบและการจ่ายภาษี ได้ถูกต้อง ทันเวลา โดยเป็นผู้รับรู้ การทำงานถูกต้องตามระเบียบราชการ 13. กำกับดูแลควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัท จัดระบบการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จัดระบบการทำความสะอาดสถานทื่ การเตรียมวัสดุบริการ การเบิกใช้ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ภายในบริษัทเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ทันเวลา 14. กำกับดูแลในการควบคุมผู้รับช่วงงานต่าง ๆ ในงานบริการสำนักงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของ บริษัท ตลอดจนจัดทำระเบียบและข้อตกลงและประเมินผลผู้รับช่วงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับค่าใช้จ่ายและคู่ค้ารายอื่น 15. กำกับดูแลการสั่งซื้อวัสดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท นอกเหนือจากแผนกธุรการผลิต ให้ถูกต้องทันเวลา โดยจัดระบบความต้องการใช้ การคัดเลือกผู้ขาย และการซื้อ การควบคุมสต๊อกและปริมาณการเบิกใช้งาน ให้เหมาะสม 16. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ด่วนมาก

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ด่วนมาก

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน),กรุงเทพมหานคร (เขตสายไหม),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการสรรหาบุคคลให้ได้คุณภาพและทันเวลาความต้องการของบริษัท
2. กำกับดูแลการจัดระบบเอกสาร ปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ตอบสนองระเบียบราชการได้ถูกต้องทันเวลา
3. กำกับดูแลการจัดระบบอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสื่อสารภายในบริษัท ระเบียบวินัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องในบริษัท ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. กำกับดูแลการจัดระบบการมาทำงานของพนักงาน การจ่ายค่าจ้าง การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานในบริษัท ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและเข้าใจทุกฝ่าย
5. กำกับดูแลระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามจริงและตามระเบียบบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและ
ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้
6. กำกับดูแลการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล การโอนเงินผ่านธนาคารให้ถูกต้องทันเวลา เป็นผู้ตรวจสอบและ
ลงนามอนุมัติตามเงื่อนไขของแต่ละคนที่บริษัทกำหนดไว้
7. กำกับดูแลโดยประสานงานกับแผนกธุรการขายในการจัดระบบการจ่ายเงินสนับสนุนการตลาดให้ถูกต้อง
ทันเวลาที่กำหนด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง การโอนเงิน และลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายตามเงื่อนไข
ของลูกค้าแต่ละรายตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งการออกเอกสารทางภาษีอย่างถูกต้อง
8. กำกับดูแลการจัดระบบการออกเอกสารทางการค้าแก่คู่ค้าให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด เป็นผู้ตรวจสอบและ
ลงนามอนุมัติการออกเอกสารตามเงื่อนไขของเอกสารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้
9. กำกับดูแลการติดตามลูกหนี้ การชำระเงิน การนำเงินสดหรือเช็คเข้าธนาคาร และระบบการโอนบัญชี ให้
ถูกต้องตามกำหนดการและจัดการระบบติดตามหนี้เกินกำหนดและหนี้เสียได้ถูกต้อง
10. กำกับดูแลการควบคุมระบบการรับสินค้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าบริษัทได้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ ตลอดจนวงเงิน
ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ การชำระเงินให้เจ้าหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทและคู่ค้า
11. กำกับดูแลการจัดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องทันเวลาตามมาตรฐานการบัญชี โดยเป็นผู้ตรวจสอบการลงบัญชี
หลังผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
12. กำกับดูแลและประสานงานกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบในการจ้ดระบบและการจ่ายภาษี ได้ถูกต้อง
ทันเวลา โดยเป็นผู้รับรู้ การทำงานถูกต้องตามระเบียบราชการ
13. กำกับดูแลควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัท จัดระบบการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
จัดระบบการทำความสะอาดสถานทื่ การเตรียมวัสดุบริการ การเบิกใช้ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่ภายในบริษัทเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ทันเวลา
14. กำกับดูแลในการควบคุมผู้รับช่วงงานต่าง ๆ ในงานบริการสำนักงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของ
บริษัท ตลอดจนจัดทำระเบียบและข้อตกลงและประเมินผลผู้รับช่วงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับค่าใช้จ่ายและคู่ค้ารายอื่น
15. กำกับดูแลการสั่งซื้อวัสดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท นอกเหนือจากแผนกธุรการผลิต ให้ถูกต้องทันเวลา
โดยจัดระบบความต้องการใช้ การคัดเลือกผู้ขาย และการซื้อ การควบคุมสต๊อกและปริมาณการเบิกใช้งาน
ให้เหมาะสม
16. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก สาขา การจัดการ บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


-สามารถทำงานวันเสาร์ได้

-เพศชาย เท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการจัดการและบริหารงาน ประมาณ 5 ปีขึ้นไป

-อายุตั้งแต่ 35 เป็นต้นไป

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไ้ด้

 

 หากสนใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์ 081-345-6349 หรือ  สามารถ Walk In เข้ามาไ้ด้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.คอมมิชชั่น
  2.เบี้ยโบนัส ทุกเดือน
  3.เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
  4.โบนัสประจำปี
  5.ประกันสุขภาพ (AIA)
  6.ท่องเที่ยวประจำปี
  7.เลี้ยงสังสรรประจำปี
  8.ปรับเงินเดือนทุกปี
  .
  ***หมายเหตุ ทำงานจันทร์ - เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 08.30 - 17.00 น.

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pantasorn_k@air-4.com
            - air4hr@air-4.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 233 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 ถนนประเสริฐมนูกิจ
บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 233 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 02-553-3044-6 ต่อ 101
แฟกซ์. : 02-5533047-8

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 3 รายการ