JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
11
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 11

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เกิดจาก การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ โดยลักษณะธุรกิจจะเป็นการรับประกันวินาศภัย บริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท\\\'

1. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. วางแผนการจัดสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละปีในประเด็นต่างๆตามนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางปรับปรุงบริษัทในด้านต่างๆ 3. ดำเนินการประสานงานให้มีประเมินผลการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน การประชุมตัวต่อตัว (One on One Meeting) ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. ควบคุมตำแหน่งงานภายในบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 5. เก็บรวบรวม ติดตามและตรวจสอบใบพรรณนางาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงานในบริษัทให้ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน 6. ดำเนินการและ/หรือประสานงานเพื่อให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในประเด็นต่างๆ การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท 7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำใบพรรณนางาน การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 8. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การตั้งดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร สายงาน กลุ่มงาน ฝ่าย และส่วนตามลำดับ 9. เสนอแนวทางปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถวัดผลได้และเป็นธรรม 10. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในระดับหัวหน้างานในการจัดทำและ/หรือปรับปรุงใบพรรณนางานทั้งกรณีที่มีการเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ หรือการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานเดิม 11. สรุปผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานรวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับปรุง

ผู้จัดการส่วนบริหารผลการปฏิบัติงาน - HRM Department

ผู้จัดการส่วนบริหารผลการปฏิบัติงาน - HRM Department

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. วางแผนการจัดสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละปีในประเด็นต่างๆตามนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางปรับปรุงบริษัทในด้านต่างๆ
3. ดำเนินการประสานงานให้มีประเมินผลการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน การประชุมตัวต่อตัว (One on One Meeting) ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ควบคุมตำแหน่งงานภายในบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
5. เก็บรวบรวม ติดตามและตรวจสอบใบพรรณนางาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงานในบริษัทให้ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน
6. ดำเนินการและ/หรือประสานงานเพื่อให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในประเด็นต่างๆ การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำใบพรรณนางาน การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
8. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การตั้งดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร สายงาน กลุ่มงาน ฝ่าย และส่วนตามลำดับ
9. เสนอแนวทางปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถวัดผลได้และเป็นธรรม
10. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในระดับหัวหน้างานในการจัดทำและ/หรือปรับปรุงใบพรรณนางานทั้งกรณีที่มีการเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ หรือการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานเดิม
11. สรุปผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานรวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับปรุง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรึขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง PMS และ non PMS
4. ทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. ความรู้และทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการเขียนใบพรรณนางาน และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ประกันชีวิตกลุ่ม
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - ค่าทันตกรรม
  - เงินสงเคราะห์ (เงินกู้)
  - บ้านพักตากอากาศ
  - ประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน
  - วันลาพักผ่อนประจำปี (สูงสุด12 วัน/ปี)
  - วันลากิจ 10 วัน/ปี
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  - ของขวัญแรกคลอดสำหรับพนักงาน (ทั้งชายและหญิง)
  - กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีพนักงานเจ็บป่วย
  - การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
  - ชมรมกีฬาภายใน
  - ฟิตเนส ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@muangthaiinsurance.com
            - recruit@muangthaiinsurance.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณเมทิกา แก้วมณี
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 252 ถนนรัชดาภิเษก
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 0-2290-3333 ต่อ 4485

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ