AYUKA HITECHNO CO.,LTD.

 • 928

Ayuka Hitechno ดำเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซม จำหน่ายแผงวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรควบคุมอัติโนมัติ (CNC Machine) เพื่อรองรับกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็คทรอนิค เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้


วันที่อัพเดต : 06 ก.พ. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่างไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ซ่อมแซมแผงวงจรไฟฟ้าละอิเลคทรอนิคส์ภายในบริษัท
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ ดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าได้ในบางครั้ง
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ท่องเที่ยวประจำปี
3.ชุดฟอร์มพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sukanya@ayuka.co.th
ข้อมูลติดต่อ
สุกัญญา แก้วเจริญ
AYUKA HITECHNO CO.,LTD.
123/15-16,25-26 ม.3 ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.ayuka.co.th
โทร. 02-9308951 แฟกซ์. 029308952
อีเมล sukanya@ayuka.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 24 - 30
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
10 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน