JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
79
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 79

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์    เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียนพันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชนค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์

 • คิดทำเป็นทีมงาน

 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม

 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและงานระบบให้แก่งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการ เอกสารปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มต่างๆด้านคุณภาพ กำหนดขอบเขตของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพ วางแผนงานในการสอบเทียบเครื่องมือวัด กำหนดหัวข้อของการทดสอบในช่วง Product Development, Product Qualification และ Product Acceptance รวมทั้งควบคุมดูแลและให้คำแนะนำ ในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพการทำชิ้นส่วนย่อยที่สร้างขึ้นโดย Supplier ตลอดจนจัดทำบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ พร้อมบรรยาย และให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถาบันฯ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard and Quality Control) สังกัดMQS

นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard and Quality Control) สังกัดMQS

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและงานระบบให้แก่งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการ เอกสารปฏิบัติงาน
และแบบฟอร์มต่างๆด้านคุณภาพ กำหนดขอบเขตของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพ วางแผนงานในการสอบเทียบเครื่องมือวัด กำหนดหัวข้อของการทดสอบในช่วง Product Development, Product Qualification และ Product Acceptance รวมทั้งควบคุมดูแลและให้คำแนะนำ
ในการติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพการทำชิ้นส่วนย่อยที่สร้างขึ้นโดย Supplier ตลอดจนจัดทำบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ พร้อมบรรยาย และให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถาบันฯ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ์ :
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้เฉพาะทาง
• ความรู้ด้านระบบบริหารควบคุมคุณภาพ
• ความรู้ด้านการออกแบบ ทดสอบ ทดลองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
• ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
• ทักษะการประสานงาน
• ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ดี)
• ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office, Email, Internet)

สมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Competency) :
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
• มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน  มีความเฉลียวฉลาด (IQ สูง)
• ช่างสังเกต  มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทุนการศึกษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,2843
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 2 รายการ