บริษัท เอ็น วาย ซี เเมนเนจเมนท์ จำกัด

  • 5034

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
 ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
 ให้คำปรึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การประยุกต์ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินกับกิจการ
 ที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร
 ให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีสรรพากร
บริการด้านบัญชี
 ออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 จัดทำงบการเงินพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
 ระบบการจ่ายเงินเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรมสรรพากรและผู้บริหาร
 ให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ ด้านการจัดทำบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
 ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 ตรวจสอบภายใน
 ตรวจสอบความมีตัวตนของสินทรัพย์
 ตรวจสอบเฉพาะด้าน เช่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์
บริการด้านสัมมนา
 จัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร การบริหารและอื่นๆ สำหรับบุคคลทั่วไป
(Public training)
 จัดสัมมนาเฉพาะด้าน สำหรับกิจการ (In-house training)
 จัดจำหน่ายหนังสือวิชาการ ด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร ที่มีคุณภาพ
ในราคายุติธรรม'บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
 ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
 ให้คำปรึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การประยุกต์ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินกับกิจการ
 ที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร
 ให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีสรรพากร
บริการด้านบัญชี
 ออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 จัดทำงบการเงินพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
 ระบบการจ่ายเงินเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรมสรรพากรและผู้บริหาร
 ให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ ด้านการจัดทำบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
 ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 ตรวจสอบภายใน
 ตรวจสอบความมีตัวตนของสินทรัพย์
 ตรวจสอบเฉพาะด้าน เช่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์
บริการด้านสัมมนา
 จัดสัมมนาด้านบัญชี ภาษีอากร การบริหารและอื่นๆ สำหรับบุคคลทั่วไป
(Public training)
 จัดสัมมนาเฉพาะด้าน สำหรับกิจการ (In-house training)
 จัดจำหน่ายหนังสือวิชาการ ด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหาร ที่มีคุณภาพ
ในราคายุติธรรม

วันที่อัพเดต : 16 ม.ค. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : นักศึกษาฝึกงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางกอกน้อย,เขตบางพลัด)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยงานเเผนกบัญชี ตรวจสอบบัญชี เเละ งานสัมมนา
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
เบี้ยเลี้ยง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 17 - 24
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 17-24 ปี


    2.กำลังศึกษา ระดับชั้น ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี


    3.มีความกระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
คุณ พุทธรินทร์ พิชิตเดช
บริษัท เอ็น วาย ซี เเมนเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 15 ห้อง 1503 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขต บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 - - จังหวัด - 10700 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.nycthailand.com
โทร. 02-884-5999, 089-534-7000, 089-534-8000 แฟกซ์. 02-884-5111
อีเมล hr@nycthailand.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 3


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 17 - 24
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : นักศึกษาฝึกงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางกอกน้อย,เขตบางพลัด)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
28 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน