บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

 • 7529

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบส่งน้ำครบวงจร เช่น ท่อPB, ท่อPE,ท่อไฟเบอร์กลาส,มาตรวัดนำ รวมทั้งมอเตอร์ และปั้มสำหรับงานอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจและโครงการต่าง มายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยมาตรฐานการบริการและการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008'


วันที่อัพเดต : 21 ก.พ. 2561
2018-02-21
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน,เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • -วางแผนหาความต้องการจัดฝึกอบรม (TrainingNeed)
  -วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี (TrainingRoadmap)
  -เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม / จัดทำคู่มือหรือเอกสารหลักสูตรฝึกอบรม
  -ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และประสานงานกับสาขา/หน่วยงานในการยืนยัน/ยกเลิกการจัดอบรมต่างๆ
  -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ อาหาร และเครื่องดื่ม
  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  -ประสานงานการเตรียมการก่อนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่รับผิดชอบ โดยติดต่อวิทยากร
  ภายนอก และ/หรือ วิทยากรภายใน และผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร พร้อมแจ้ง
  รายละเอียดการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม และเป็นพิธีกรในวันจัดอบรม
  -ควบคุมดูแลกระบวนการสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าตาม Career Path เช่น Training Matrix , IDP , Successor
  -สรุปผลการฝึกอบรม โดยประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้า
  รับการอบรม และจัดทำรายงานประเมินผลการฝึกอบรม นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
  -ประสานงานการจัดฝึกอบรมและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม ตามที่หน่วยงานร้องขอ
  -หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันภัยอุบัติเหตุให้พนักงาน,สวัสดิการกู้ยืมเงิน,เงินช่วยเหลืองานบวช.งานศพ.กรณีประสบภัยพิบัติ,ตรวจสุขภาพประจำปี,วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ของเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วย,ที่พักตากอากาศ,ชุดฟอร์ม,รางวัลอายุงาน,นำเที่ยวประจำปี,ปรับค่าจ้างประจำปี,โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท สาขาการจัดการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  3.มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอด และสร้างสัมพันธภาพทั้งภายใน- ภายนอกองค์กรได้ดี
  4.สามารถใช้ Ms-Office ได้ดีโดยเฉพาะ Word, Excel, Power Point
  5.มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  6.มีประสบการณ์ในงานฝีกอบรมพัฒนาพนักงาน หรืองาน HRD.มาอย่างน้อย 3 ปี หากเคยเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม หรือผ่านการอบรม Train The Trainer มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - service@uhm.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(ราชดำริ) แผนที่
Website: http://www.uhm.co.th
โทร. 0-2651-9111 ต่อ 100 ,103 แฟกซ์. 0-2255-4359
อีเมล service@uhm.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 22


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน,เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
319 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน