JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,574
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,574

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ในรูปแบบสถาบันการแพทย์แบบ holistic medical ซึ่งมีรูปแบบการรักษาแบบองค์รวม โดยดูแลลึกถึงชั้นเซลล์ รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ Anti ageing และ Rejuvenation มีทั้งการรักษาโรคต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดัน พาร์คินสัน อัลไซเมอร์ ออทิสติก และโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ และมีผลการรักษาที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนไข้ที่มารับบริการมากมาย ทั้งนี้จะมีการดูแลรักษาโดยใช้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้งการบำบัดเซลล์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คีเลชั่น ล้างพิษ การทำ liver detox , Colon detox การทำ IV Infusion treatment รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้อาหารอันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งจะเป็นการปรับเรื่องการให้ nutrition supplement เพื่อเสริมสร้างการรักษาและสร้างภูมิต้านทานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโรค นอกจากนี้ ยังนำวิทยาการการแพทย์ชั้นสูงจากเยอรมันในการใช้เซลล์บำบัดต่างๆเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ คืนความอ่อนเยาว์ และใช้ในการรักษา จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ที่จะให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด ด้วยระบบคัดกรองการตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วยระบบ ซึ่งการทำ Celll Therapy นี้ จะเป็นการดูแลแบบ Pre therapy เพื่อทำ treatment ต่างๆ ให้ร่างการพร้อมรับก่อนการรับบริการ และ ดูแล Post cell Therapy หลังการรับบริการด้วย treatment ต่างๆ เพื่อเสริมให้ประสิทธิภาพในการรับ cell therapy ได้ผลดีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนการบำบัดเซลล์ ได้มีการจัดส่งคนไข้ไปดูแลที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นการบริการที่ถูกต้องตามกฏหมายการแพทย์เยอรมัน โดยมีการร่วมดำเนินการกับสถาบันการแพทย์ 2 แห่งคือ 1. พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ สถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ให้บริการการรักษาแบบ Holistic และ Cell Therapy ในรูปแบบ GMP Certified cell ตั้งอยู่ที่เมือง Bardenweiler ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นบริษัทเป็นเจ้าของสถาบันแห่งนี้ โดยได้ปรับโรงแรมที่เป็นอาคารที่มีความสวยงามตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการดูแลสุขภาพ มีการให้บริการแบบองค์รวมในรูปแบบ retreat และ rejuvenation ด้วยบริการครบครันระดับโรงแรม 5 ดาว 2. วิลล่า เมดิก้า เป็นคลินิกการเซลล์บำบัด (Live Cell Therapy) ตั้งอยู่ ณ เมือง Edenkoben ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งโดย นายแพทย์ เบิร์กฮาร์ด อาชฮอฟฟ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ในปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศคือ การเปิดบริการ พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ที่เมือง Bardenweiler ประเทศเยอรมัน และศูนย์การแพทย์ Holistic ที่ภูเก็ต เขาใหญ่ พัทยา และโรงพยาบาล Holistic ที่พระราม 2 ซึ่งเป็นโอกาสที่บุคคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่จะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับองค์กรชั้นนำและได้เรียนรู้วิทยาการการแพทย์สมัยใหม่และร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กรที่มั่นคง


หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึก และรายงานผลการตรวจทางทางห้องปฏิบัติการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: 1. Update test lab ใหม่ๆ และติดต่อประสานงานกับศูนย์แลปภายนอก ตลอดจน Update เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอและนำเสนอแก่ที่ประชุมแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 2. จัดทำเอกสารความรู้วิชาการเกี่ยวกับแลป และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระและโอกาส 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและวัสดุภัณฑ์ของแผนกให้เพียงพออยู่เสมอ 4. ประเมินราคาแลปและสิ่งส่งตรวจจากใบ Request ได้อย่างถูกต้อง 5. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจตาม Order ในใบ Lab Request ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ซึ่งทำเป็นบางกรณี เช่น พยาบาลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ หรือตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว เป็นต้น) 6. รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและคัดแยกสิ่งส่งตรวจตาม 7. Order ใบ Request และจัดส่งศูนย์แลปได้อย่างถูกต้อง (ขั้นตอน Pre-analytical) พร้อมทั้งลงบันทึกรายละเอียดการรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจในสมุดบันทึกรับ-ส่งแลปได้อย่างถูกต้อง 8. หลังจากได้รับผลจากศูนย์แลป (ขั้นตอน Post-analytical) นำผลที่ได้มาทำการ Compare ในโปรแกรมเฉพาะในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของผลการตรวจวิเคราะห์และปริ้นผล Compare ที่ได้ใส่แฟ้มลูกค้าเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ 9. ตรวจEISและดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 10. ตรวจ Live blood analysis (LBA) และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 11. ตรวจ Max pulse และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร ด่วนมาก!!

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร ด่วนมาก!!

รายละเอียดงาน

5 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึก และรายงานผลการตรวจทางทางห้องปฏิบัติการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
1. Update test lab ใหม่ๆ และติดต่อประสานงานกับศูนย์แลปภายนอก ตลอดจน Update เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอและนำเสนอแก่ที่ประชุมแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2. จัดทำเอกสารความรู้วิชาการเกี่ยวกับแลป และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระและโอกาส
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและวัสดุภัณฑ์ของแผนกให้เพียงพออยู่เสมอ
4. ประเมินราคาแลปและสิ่งส่งตรวจจากใบ Request ได้อย่างถูกต้อง
5. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจตาม Order ในใบ Lab Request ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ซึ่งทำเป็นบางกรณี เช่น พยาบาลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ หรือตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว เป็นต้น)
6. รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและคัดแยกสิ่งส่งตรวจตาม
7. Order ใบ Request และจัดส่งศูนย์แลปได้อย่างถูกต้อง (ขั้นตอน Pre-analytical) พร้อมทั้งลงบันทึกรายละเอียดการรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจในสมุดบันทึกรับ-ส่งแลปได้อย่างถูกต้อง
8. หลังจากได้รับผลจากศูนย์แลป (ขั้นตอน Post-analytical) นำผลที่ได้มาทำการ Compare ในโปรแกรมเฉพาะในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของผลการตรวจวิเคราะห์และปริ้นผล Compare ที่ได้ใส่แฟ้มลูกค้าเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ
9. ตรวจEISและดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
10. ตรวจ Live blood analysis (LBA) และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
11. ตรวจ Max pulse และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปฎิบัติงาน รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาครได้

ติดต่อสมัครงานตำแหน่งนี้ ได้ที่ฝ่ายบุคคล รพ.พานาซี พระราม 2 (คุณอุ๋ย)
โทร. 081-754-8762 / 081-754-8762
Mail : sukwatjanee_sureerat@hotmail.com

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ AIA
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) 4,000 บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • คูปองอาหารกลางวัน (ประมาณ 800 บาท/เดือน)
  • ลาพักร้อน 6 วัน /1 ปี วันหยุดประจำปี 13 วัน
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลในคลินิก (ราคาพนักงาน)
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrm@panacee.com
            - sukwatjanee_sureerat@hotmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณโสน , คุณณัฐพล
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 อาคารบางกอก เมดิเพล็กซ์
2/55-57 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ติดต่อ ชั้น G สมัครงาน
ฝ่ายบุคคล ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
ฝ่ายสรรหาบุคคล ติดต่อคุณณัฐพล (บิว)
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด อาคารบางกอก เมดิเพล็กซ์
2/55-57 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
ติดต่อ ชั้น G สมัครงาน
ฝ่ายบุคคล ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
ฝ่ายสรรหาบุคคล ติดต่อคุณณัฐพล (บิว) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02-712-0333
แฟกซ์. : 081-358-6660

การเดินทาง

ไม่มี
เอกมัย
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 37 รายการ