JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
3,473
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,473

เกี่ยวกับเรา

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv \"เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา \"....อีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีแผนจะพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเราในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายงาน จนถึงระดับพนักงาน ทั้งใน - ด้านการตลาด - ด้านงานวิชาการ - ด้านสื่อ digital - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ท่านสามารถแสดงความประสงค์ร่วมงานกับเราได้ทุกช่องทาง เราพร้อมยินดีเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้ร่วมงานกับเราได้ทันที\'ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv \"เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา \"....อีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีแผนจะพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเราในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายงาน จนถึงระดับพนักงาน ทั้งใน - ด้านการตลาด - ด้านงานวิชาการ - ด้านสื่อ digital - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ท่านสามารถแสดงความประสงค์ร่วมงานกับเราได้ทุกช่องทาง เราพร้อมยินดีเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้ร่วมงานกับเราได้ทันที


-ติดต่อประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้เขียนเรื่องต้นฉบับ การติดตามต้นฉบับ -ตรวจสอบต้นฉบับในส่วนของเรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ และสำนวนภาษา ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบรูปแบบ การจัดวาง และแบบตัวหนังสือ เพื่อให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และดูน่าสนใจ -ประสานงานกับฝ่ายผลิต นำเสนอแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางให้มีการออกแบบการจัดทำรูปเล่ม และออกแบบหน้าปก ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีความ -ร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาด ติดตามการจัดทำรูปแบบ การจัดวางต่างๆในสื่อการเรียนรู้ที่ปฏิบัติกันอยู่ในตลาด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงในการจัดทำ -ช่วยดำเนินการ ตรวจเช็คโครงสร้างเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดตามหลักสูตรการศึกษา -ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน -เข้าร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิชาการ (วิทยาศาสตร์)

เจ้าหน้าที่วิชาการ (วิทยาศาสตร์)

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ติดต่อประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้เขียนเรื่องต้นฉบับ การติดตามต้นฉบับ
-ตรวจสอบต้นฉบับในส่วนของเรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ และสำนวนภาษา ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
-ตรวจสอบรูปแบบ การจัดวาง และแบบตัวหนังสือ เพื่อให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และดูน่าสนใจ
-ประสานงานกับฝ่ายผลิต นำเสนอแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางให้มีการออกแบบการจัดทำรูปเล่ม และออกแบบหน้าปก ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีความ
-ร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาด ติดตามการจัดทำรูปแบบ การจัดวางต่างๆในสื่อการเรียนรู้ที่ปฏิบัติกันอยู่ในตลาด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงในการจัดทำ
-ช่วยดำเนินการ ตรวจเช็คโครงสร้างเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดตามหลักสูตรการศึกษา
-ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
-เข้าร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ผู้สมัครต้องจบ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เท่านั้น

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
  - การปรับขึ้นเงินเดือน
  - การฝึกอบรม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr-recruit@MACeducation.com
            - hr-recruit@MACeducation.com
            - sitpong.koo@maceducation.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคลและสำนักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 0-2512-0661 ต่อ 5213

การเดินทาง

8, 27, 38, 44, 92,
96, 122, 145, 182,
502, 517
ไม่มี
ลาดพร้าว
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 25 รายการ