JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
7,358
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 7,358

เกี่ยวกับเรา

บริษัทแนวหน้าในวงการ Event นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ระดับ world class นำเสนอผ่านสุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดรับสมัครคนหัวคิดสร้างสรรค์ ที่มีใจเต็มร้อยให้กับการจัดการและการบริการ


สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช หองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุดจัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือรับ ผิดชอบวัสดุครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและให บริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม(หอสมุดเมือง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม(หอสมุดเมือง)

รายละเอียดงาน

15 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุดจัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือรับ
ผิดชอบวัสดุครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและให
บริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด
รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

จบปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษศาสตร์  สาขาสารสนเทศศึกษา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  บุคลิกภาพดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่อยางเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  ชุดยูนิฟอร์ม
  ประกันสังคม
  ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมนอกสถานที่
  ค่าล่วงเวลา
  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (ปีใหม่)
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  ลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ
  เงินสนับสนุนงานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ
  กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ในทุกปีงบประมาณ
  รางวัลแก่พนักงานประจำปี
  สวัสดิการเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำเปล่า
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - rtks2010@gmail.com
            - 145.nitas@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณจิระภัทร วงแก้วเจริญ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด 100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. 026210044 ต่อ 122
แฟกซ์. : 026210043

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 62 รายการ