JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
7,357
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 พ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 พ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7,357

เกี่ยวกับเรา

บริษัทแนวหน้าในวงการ Event นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ระดับ world class นำเสนอผ่านสุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดรับสมัครคนหัวคิดสร้างสรรค์ ที่มีใจเต็มร้อยให้กับการจัดการและการบริการ


รายละเอียดงาน

15 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช
หองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุดจัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือรับ
ผิดชอบวัสดุครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและให
บริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด
รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

จบปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษศาสตร์  สาขาสารสนเทศศึกษา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  บุคลิกภาพดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 มีความรู้ความสามารถในหน้าที่อยางเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  ชุดยูนิฟอร์ม
  ประกันสังคม
  ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมนอกสถานที่
  ค่าล่วงเวลา
  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (ปีใหม่)
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  ลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ
  เงินสนับสนุนงานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ
  กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ในทุกปีงบประมาณ
  รางวัลแก่พนักงานประจำปี
  สวัสดิการเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำเปล่า
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณจิระภัทร วงแก้วเจริญ
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด 100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. 026210044 ต่อ 122
แฟกซ์. : 026210043

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 60 รายการ