JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,140
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,140

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษา วางระบบ พัฒนารวมถึงการรับบริหารจัดการ (Outsourcing) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการและคำปรึกษาในลักษณะที่เรียบง่าย (Simple) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และสามารถปฏิบัติได้จริง (Practical) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถบริหารจัดการ และนำทรัพยากรบุคคลที่มีภายในองค์กรไปทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกองค์กรของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในงานด้านสนับสนุนธุรกิจหลักอื่นๆ อาทิ การจัดหากำลังคนในด้านต่างๆ การบริหารจัดการ (Outsourcing) งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สวนหย่อม งานขับรถ และงานบริหารจัดการระบบขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและบริการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษา วางระบบ พัฒนารวมถึงการรับบริหารจัดการ (Outsourcing) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการและคำปรึกษาในลักษณะที่เรียบง่าย (Simple) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และสามารถปฏิบัติได้จริง (Practical) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถบริหารจัดการ และนำทรัพยากรบุคคลที่มีภายในองค์กรไปทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกองค์กรของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในงานด้านสนับสนุนธุรกิจหลักอื่นๆ อาทิ การจัดหากำลังคนในด้านต่างๆ การบริหารจัดการ (Outsourcing) งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สวนหย่อม งานขับรถ และงานบริหารจัดการระบบขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและบริการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขับรถรับ-ส่ง วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และสารเคมีต่างๆ ให้หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความปลอดภัยและต้องไม่ประมาท 2.ตรวจสภาพพื้นฐานและดูแลรักษารถยนต์อยู่เสมอ เช่น เติมน้ำกลั่น เช็คน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.จัดเตรียม และ ตรวจเช็คสินค้าก่อนขนส่ง ตามใบเบิก-จ่าย และตรวจรับสินค้าที่กลับมาจากหน่วยงานตามใบส่งคืนสินค้าทุกครั้งโดยทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในแผนกในช่วงที่ไม่ได้ขับรถขนส่ง 4.ทำการตรวจเช็คสต๊อก วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และสารเคมีต่างๆ ให้มีความแม่นยำถูกต้องในการเบิก-จ่าย และ รับเข้าจากโปรแกรมที่ใช้งาน รวมถึงตรวจสอบว่ามีสถานะพร้อมใช้งานโดยการติด Tag แสดงสถานะ เพื่อตัดสต๊อก ได้ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในแผนก ในช่วงที่ไม่ได้ขับรถส่งของ สถานที่ปฎิบัติงาน - ระยอง - ทำงาน จันทร์ – เสาร์ คุณสมบัติ 1.เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี 2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 3.มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่สาธารณะ และ มีความชำนาญเรื่องเส้นทางกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

พนักงานขับรถเฮี๊ยบ ปฏิบัติงานโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

พนักงานขับรถเฮี๊ยบ ปฏิบัติงานโรงงานอินทรี อีโคไซเคิล อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

รายละเอียดงาน

10 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (นิคมพัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขับรถรับ-ส่ง วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และสารเคมีต่างๆ ให้หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความปลอดภัยและต้องไม่ประมาท
2.ตรวจสภาพพื้นฐานและดูแลรักษารถยนต์อยู่เสมอ เช่น เติมน้ำกลั่น เช็คน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.จัดเตรียม และ ตรวจเช็คสินค้าก่อนขนส่ง ตามใบเบิก-จ่าย และตรวจรับสินค้าที่กลับมาจากหน่วยงานตามใบส่งคืนสินค้าทุกครั้งโดยทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในแผนกในช่วงที่ไม่ได้ขับรถขนส่ง
4.ทำการตรวจเช็คสต๊อก วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และสารเคมีต่างๆ ให้มีความแม่นยำถูกต้องในการเบิก-จ่าย และ รับเข้าจากโปรแกรมที่ใช้งาน รวมถึงตรวจสอบว่ามีสถานะพร้อมใช้งานโดยการติด Tag แสดงสถานะ เพื่อตัดสต๊อก ได้ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในแผนก ในช่วงที่ไม่ได้ขับรถส่งของ

สถานที่ปฎิบัติงาน
- ระยอง
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี
2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3.มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่สาธารณะ และ มีความชำนาญเรื่องเส้นทางกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่สาธารณะ และ มีความชำนาญเรื่องเส้นทางกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4. สามารถทำงานต่อเนื่องวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้เมื่อมีงานโครงการ
5. ผ่านการเกณฑ์ราชการทหาร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันอุบัติเหตุ,ชุดยูนิฟอร์ม,ค่าเช่าบ้าน,เบี้ยกันดาร,เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ,ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Wanwisa.boonto@siamcitycement.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณภรณี สิทธิมาศเจริญ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 022539680 ต่อ 103
แฟกซ์. : 022539687

การเดินทาง

ไม่มี
ชิดลม
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 4 รายการ