บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • 5625

"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 133 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 4,900 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย


การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 66 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า


"ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"'"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 133 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 4,900 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย


การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 66 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า


"ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"

วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ราชบุรี
เงินเดือน(บาท) : 14,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. เจรจาเรียกร้องค่าเสียหายของรถประกันจากคู่กรณี และค่าเสียหายส่วนแรกจากรถประกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ในกรณีที่เคลมนั้นไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
  2. เจรจายุติจำนวนค่าเสียหายหรือค่าอนามัยที่ต้องชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือคู่กรณี
  3. ดำเนินการฟ้องร้องคู่กรณีหรือผู้เอาประกันภัยในชั้นศาลกรณีผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ และยื่นคำให้การต่อสู้คดีกรณีถูกฟ้องร้องโดยดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
  4. เข้าฟังการสอบสวนของตำรวจและชี้แจงสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ถูกดำเนินคดีอาญา ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินคดี และประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ในชั้นตำรวจ อัยการ และศาลจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
  5. เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาและจำหน่ายกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เอาประกันภัยในการใช้กรมธรรม์ดังกล่าว
  6. ชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมการประกันภัยกรณีถูกร้องเรียน
  7. พิจารณาเคลมถูกที่จะไม่ดำเนินคดีกับคู่กรณี เพื่อระงับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบบริษัท และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
  8. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ และความรับผิดตามสัญญาฯ ฯลฯ
  9. จัดทำรายงานสรุปผลและชี้แจงการดำเนินการในการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสุขภาพ
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ประกันชีวิต
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ค่ารักษาพยาบาล
- สวัสดิการค่าคลอดบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้
- สวัสดิการงานศพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินโบนัสประจำปี
- เงินออมเกษียณอายุ
- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - เพศหญิง / ชาย
  - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  - มีใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ
  - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  - มีความละเอียดรอบคอบ
  - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  - มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
คุณจุฬาลักษณ์ รัตนะสุขจิตต์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28,121/65 อาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
Website: http://www.viriyah.co.th
โทร. 0-2641-3500 ต่อ 6131 แฟกซ์. 0-2641-3593
อีเมล jobs@viriyah.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 33


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 30
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ราชบุรี
เงินเดือน(บาท) : 14,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
315 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน