บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

 • 3081

ผู้ผลิตเครื่องประดับกายที่ทำจากอัญมณี จำพวกทอง นาค เงิน ปัจจุบันเราส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยขยายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท ได้รับรองมาตราฐานระบบต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001:2015, OHSAS18001:2007, ISO5001:2011, ISO 14001:2004, ISO 26000:2010, Carbon Footbint, Carbon Offset Certificate, ISO 14064-1:2006, Green Industry บริษัทฯ หาผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราเพื่อขยายธุรกิจไปด้วยกัน


HR Senior Manager

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1) วางระบบการสรรหาบุคลากร กำกับดูแล และควบคุมการสรรหาบุคลากรในบริษัท
  2) พิจารณาอัตรากำลังคนและจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการจัดหากำลังคนตามแผนกำลังคนในแต่ละปี
  3) ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรตามแผนกำลังคนที่ได้รับการอนุมัติตามกำหนดระยะเวลา
  4) เสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท
  5) การสร้างแรงงานสัมพันธ์ในบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การประสานความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
  6) จัดทำ ปรับปรุง ข้อบังคับการทำงานให้สอดคลัองกับกฏหมายและเป็นปัจจุบัน
  7) รับผิดชอบในการทำ KPI ในฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  8) จัดทำและประสานงานการจัดกิจกรรมนันทนาการในบริษัท เช่น กีฬา กิจกรรมปีใหม่ งานรื่นเริงต่างๆ
  9) บริหารงานสุขภาพของพนักงาน เช่น ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ ห้องสมุดพนักงาน
  10) วางแผนการดูแลระบบ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานสำนักงานในบริษัท
  11) กำกับดูแลกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยและรายงานความปลอดภัยที่นำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลและระดับสูง
  13) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  14) อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ระเบียบบริษัท
  15) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามระบบ

  คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  ความสามารถ:
  ความรู้:
  1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น พ.รบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พ.รบ ทดแทนแรงงาน, พ.ร.บ ประกันสังคม, พ.ร.บ พัฒนาฝีมือแรงงาน
  3) แหล่งข้อมูลสรรหา, สถาบันฝึกอบรม, สำนักงานจัดหางาน, ตัวแทนจัดหางาน เป็นต้น
  4) มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5)
  6) ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเป็นพิธีกร สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

  ระบบการจัดการOHSAS 18001,ISO14001,ISO9001,6ส.

  ทักษะ:
  1) สื่อสารประชาสัมพันธ์
  2) การสอนงาน
  3) นำเสนองาน
  4) ภาวะผู้นำ
  5) การเจรจาต่อรอง
  6) การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ
  7) การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
  8) สื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
  9) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป บีพลัส CIMCO
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.หยุดเสาร์เว้นเสาร์
2.อาหารกลางวันฟรีทุกมื้อ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.เบี้ยขยัน 300-400-500-600
5.ปรับเงินเดือนประจำปี
6.โบนัสประจำปี
7.ชุดยูนิฟอร์ม
8.ประกันสังคม
9.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
10.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
11.เงินรางวัลอายุงาน (ทอง)
12.เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานแต่งงาน
13.เงินช่วยเหลือ ญาติ พี่-น้อง พ่อ-แม่ เสียชีวิต
14.ของขวัญวันเกิด
15.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เสียชีวิต 100,000 บาท
16.ตรวจสุขภาพประจำปี
17.ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
18.พาเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
19.พาพนักงานไปทำบุญประจำปี
20.จัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1) การศึกษาปริญญาตรีไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2) ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบุคคลและธุรการ ในระดับบังคับบัญชา
  3) สามารถดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_operator@body-piercing.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.body-piercing.com , salamanderjewelry.co.th
โทร. 02-8144455 แฟกซ์. 02-8143300
อีเมล hr_operator@body-piercing.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 12


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
85 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน