บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

 • 3081

ผลิตเครื่องประดับกายเพื่อการส่งออก

HR Senior Manager

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 22 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1) วางระบบการสรรหาบุคลากร กำกับดูแล และควบคุมการสรรหาบุคลากรในบริษัท
  2) พิจารณาอัตรากำลังคนและจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการจัดหากำลังคนตามแผนกำลังคนในแต่ละปี
  3) ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรตามแผนกำลังคนที่ได้รับการอนุมัติตามกำหนดระยะเวลา
  4) เสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท
  5) การสร้างแรงงานสัมพันธ์ในบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การประสานความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
  6) จัดทำ ปรับปรุง ข้อบังคับการทำงานให้สอดคลัองกับกฏหมายและเป็นปัจจุบัน
  7) รับผิดชอบในการทำ KPI ในฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  8) จัดทำและประสานงานการจัดกิจกรรมนันทนาการในบริษัท เช่น กีฬา กิจกรรมปีใหม่ งานรื่นเริงต่างๆ
  9) บริหารงานสุขภาพของพนักงาน เช่น ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ ห้องสมุดพนักงาน
  10) วางแผนการดูแลระบบ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานสำนักงานในบริษัท
  11) กำกับดูแลกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยและรายงานความปลอดภัยที่นำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลและระดับสูง
  13) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  14) อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ระเบียบบริษัท
  15) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามระบบ

  คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  ความสามารถ:
  ความรู้:
  1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น พ.รบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พ.รบ ทดแทนแรงงาน, พ.ร.บ ประกันสังคม, พ.ร.บ พัฒนาฝีมือแรงงาน
  3) แหล่งข้อมูลสรรหา, สถาบันฝึกอบรม, สำนักงานจัดหางาน, ตัวแทนจัดหางาน เป็นต้น
  4) มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5)
  6) ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเป็นพิธีกร สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

  ระบบการจัดการOHSAS 18001,ISO14001,ISO9001,6ส.

  ทักษะ:
  1) สื่อสารประชาสัมพันธ์
  2) การสอนงาน
  3) นำเสนองาน
  4) ภาวะผู้นำ
  5) การเจรจาต่อรอง
  6) การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ
  7) การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
  8) สื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
  9) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป บีพลัส CIMCO
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ประกันสังคม,กองทุนทดแทน,เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน / งานศพ / เงินรับขวัญกรณีคลอดบุตร / เงินเยี่ยมไข้, ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,โอที,เบี้ยขยัน,ชุดยูนิฟอร์ม,อาหารกลางวันฟรี,โบนัส,การปรับเงินเดือนประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กิจกรรมนันทนาการ,เงินรางวัลพิเศษตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1) การศึกษาปริญญาตรีไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2) ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบุคคลและธุรการ ในระดับบังคับบัญชา
  3) สามารถดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_operator@body-piercing.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย
Website: http://body-piercing.com
โทร. 02-8144455 แฟกซ์. 02-8143300
อีเมล hr_operator@body-piercing.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
85 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน