JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
3,081
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,081

เกี่ยวกับเรา

ผู้ผลิตเครื่องประดับกายที่ทำจากอัญมณี จำพวกทอง นาค เงิน ปัจจุบันเราส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยขยายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท ได้รับรองมาตราฐานระบบต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001:2015, OHSAS18001:2007, ISO5001:2011, ISO 14001:2004, ISO 26000:2010, Carbon Footbint, Carbon Offset Certificate, ISO 14064-1:2006, Green Industry บริษัทฯ หาผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราเพื่อขยายธุรกิจไปด้วยกัน


หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) วางระบบการสรรหาบุคลากร กำกับดูแล และควบคุมการสรรหาบุคลากรในบริษัท 2) พิจารณาอัตรากำลังคนและจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการจัดหากำลังคนตามแผนกำลังคนในแต่ละปี 3) ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรตามแผนกำลังคนที่ได้รับการอนุมัติตามกำหนดระยะเวลา 4) เสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท 5) การสร้างแรงงานสัมพันธ์ในบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การประสานความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร 6) จัดทำ ปรับปรุง ข้อบังคับการทำงานให้สอดคลัองกับกฏหมายและเป็นปัจจุบัน 7) รับผิดชอบในการทำ KPI ในฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 8) จัดทำและประสานงานการจัดกิจกรรมนันทนาการในบริษัท เช่น กีฬา กิจกรรมปีใหม่ งานรื่นเริงต่างๆ 9) บริหารงานสุขภาพของพนักงาน เช่น ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ ห้องสมุดพนักงาน 10) วางแผนการดูแลระบบ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานสำนักงานในบริษัท 11) กำกับดูแลกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยและรายงานความปลอดภัยที่นำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลและระดับสูง 13) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล 14) อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ระเบียบบริษัท 15) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามระบบ คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ: ความรู้: 1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น พ.รบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พ.รบ ทดแทนแรงงาน, พ.ร.บ ประกันสังคม, พ.ร.บ พัฒนาฝีมือแรงงาน 3) แหล่งข้อมูลสรรหา, สถาบันฝึกอบรม, สำนักงานจัดหางาน, ตัวแทนจัดหางาน เป็นต้น 4) มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 5) 6) ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเป็นพิธีกร สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ระบบการจัดการOHSAS 18001,ISO14001,ISO9001,6ส. ทักษะ: 1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ 2) การสอนงาน 3) นำเสนองาน 4) ภาวะผู้นำ 5) การเจรจาต่อรอง 6) การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ 7) การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 8) สื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 9) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป บีพลัส CIMCO

สินค้าและบริการ

เราผลิตและค้าเครื่องประดับกายที่ทำจาก อัญมณี ประเภท โลหะ พลาสติก กระดูกสัตว์ ทอง นาค เงิน รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าว

HR Senior Manager

HR Senior Manager

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ),นครปฐม (สามพราน),กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) วางระบบการสรรหาบุคลากร กำกับดูแล และควบคุมการสรรหาบุคลากรในบริษัท
2) พิจารณาอัตรากำลังคนและจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการจัดหากำลังคนตามแผนกำลังคนในแต่ละปี
3) ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากรตามแผนกำลังคนที่ได้รับการอนุมัติตามกำหนดระยะเวลา
4) เสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท
5) การสร้างแรงงานสัมพันธ์ในบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การประสานความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
6) จัดทำ ปรับปรุง ข้อบังคับการทำงานให้สอดคลัองกับกฏหมายและเป็นปัจจุบัน
7) รับผิดชอบในการทำ KPI ในฝ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด
8) จัดทำและประสานงานการจัดกิจกรรมนันทนาการในบริษัท เช่น กีฬา กิจกรรมปีใหม่ งานรื่นเริงต่างๆ
9) บริหารงานสุขภาพของพนักงาน เช่น ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ ห้องสมุดพนักงาน
10) วางแผนการดูแลระบบ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารงานสำนักงานในบริษัท
11) กำกับดูแลกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยและรายงานความปลอดภัยที่นำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลและระดับสูง
13) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
14) อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ระเบียบบริษัท
15) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามระบบ

คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความสามารถ:
ความรู้:
1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น พ.รบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พ.รบ ทดแทนแรงงาน, พ.ร.บ ประกันสังคม, พ.ร.บ พัฒนาฝีมือแรงงาน
3) แหล่งข้อมูลสรรหา, สถาบันฝึกอบรม, สำนักงานจัดหางาน, ตัวแทนจัดหางาน เป็นต้น
4) มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5)
6) ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเป็นพิธีกร สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

ระบบการจัดการOHSAS 18001,ISO14001,ISO9001,6ส.

ทักษะ:
1) สื่อสารประชาสัมพันธ์
2) การสอนงาน
3) นำเสนองาน
4) ภาวะผู้นำ
5) การเจรจาต่อรอง
6) การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ
7) การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
8) สื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
9) ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, อีเมล์, อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป บีพลัส CIMCO

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1) การศึกษาปริญญาตรีไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบุคคลและธุรการ ในระดับบังคับบัญชา
3) สามารถดูแลพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.หยุดเสาร์เว้นเสาร์
  2.อาหารกลางวันฟรีทุกมื้อ
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4.เบี้ยขยัน 300-400-500-600
  5.ปรับเงินเดือนประจำปี
  6.โบนัสประจำปี
  7.ชุดยูนิฟอร์ม
  8.ประกันสังคม
  9.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  10.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  11.เงินรางวัลอายุงาน (ทอง)
  12.เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานแต่งงาน
  13.เงินช่วยเหลือ พ่อ-แม่ เสียชีวิต
  14.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เสียชีวิต 100,000 บาท
  15.ตรวจสุขภาพประจำปี
  16.ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  17.พาเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
  18.พาพนักงานไปทำบุญประจำปี
  19.จัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_operator@body-piercing.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
สามพราน นครปฐม 73220 128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด 128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม73220 ประเทศไทย
โทร. 02-8144455
แฟกซ์. : 02-8143300

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : - รถเมล์สาย 539, 170 , 547, 84ก
- รถ 2 แถว สาย Big c อ้อมใหญ่-วัดนครฯ/สินสมบูรณ์-วัดนครฯ
เดอะมอลล์บางแค-สาย 4

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 18 รายการ