Score Solutions Co.,Ltd

 • 6921

Score Solutions Co., Ltd. บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นในการออกแบบ พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการวิจัย และพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจระยะเวลาในการดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีการตรวจสอบและทดสอบระบบอย่างเข้มงวดก่อนการส่งมอบงาน อีกทั้งยังมีการอบรมการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการที่แท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นและการบริการที่ดีตลอดมา บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ในการให้บริการทั้งด้านการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการให้บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปัจจุบันบริษัทฯ นำเสนอโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และให้บริการคำปรึกษา วิธีการปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า


Software Tester

2 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 ก.พ. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - ทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ได้แก่ ความสามารถในการใช้งาน (Usability) คุณสมบัติซอฟต์แวร์ (Functionality) ประสิทธิภาพ (Performance) และความปลอดภัย (Security) โดยทดสอบทั้ง Blackbox และ Whitebox
  - พัฒนาเครื่องมือสำหรับการทดสอบ และมาตรฐานการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  - ตรวจสอบและดูแลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  - สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร Software Park ถ.แจ้งวัฒนะ
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด1. สิทธิการลาต่างๆ (ลาป่วย, ลากิจ, ลาสมรส, ลาอุปสมบท, ลาจัดงานศพ, ลารับปริญญา, ลาหลังวันเกิด, ลารับราชการทหาร, ลาฝึกอบรม, ลาคลอด, ลาทำหมัน ฯลฯ)2. วันหยุดตามประเพณี3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี4. ประกันสังคม5. กองทุนทดแทน6. ประเมินการปรับเงินเดือนประจำปี7. เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่ง)8. Commission / Incentive (เฉพาะบางตำแหน่ง)9. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)10. ค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)11. สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  2.ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้าน Software Tester 1 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ด้วยภาษา C# และ ASP.NET
  5. เข้าใจใน SQL, SDLC, QA และ Database เป็นอย่างดี
  6.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Software
  7.มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  8.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  9.มีความตั้งใจ กระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
  10.สามารถทำงาน On-Site ได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@scoresolutions.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
Human Resource Department
Score Solutions Co.,Ltd
1213/181 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว พลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.scoresolutions.co.th
โทร. 0-2530-7855 ถึง 57 ต่อ 300, 095-206-8592 แฟกซ์. 0-2530-7856 ต่อ 400
อีเมล hr@scoresolutions.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 21


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
226 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
3 คน