JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
644
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 644

เกี่ยวกับเรา

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC และ KPI ของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบ BSC และ KPI ที่ได้กำหนดไว้ - จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ BSC และ KPI ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ISO 9000 - ติดตามการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานผลดัชนีชี้วัด (KPI), แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ แผนระยะยาว (Roadmap) ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการประชุมทบทวนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ 2. ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทในเครือตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัด (KPI Audit) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำโปรแกรมการตรวจติดตาม สำหรับ KPI Audit และ ดำเนินการตรวจติดตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ - จัดทำ Checklist การตรวจติดตาม ทั้งก่อนและหลังตรวจติดตาม รวมถึง ออกใบ CAR/PAR กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/การรายงานผลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการแก้ไข - พิจารณาและประเมินความถูกต้องในการวิเคราะห์หาสาเหตุ การกำหนดแนวทางในการแก้ไข/ป้องกันของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทในเครือ - ดำเนินการติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน 3. ประสานงานให้คำปรึกษากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำระบบ BSC และ KPI ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ 4. การตรวจติดตาม เพื่อกำกับดูแลระบบงาน BSC ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5. จัดทำ รวบรวมและจัดเก็บดัชนีวัดมูลค่างาน (KPI) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้งหมดที่แผนกรับผิดชอบ 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของตำแหน่งงาน 1.การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ / วิทยาศาสตร์ / หรือด้านอื่นๆ 2. ประสบการณ์ทำงาน : 0 - 3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ทักษะในงาน : - มีความรู้/ ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power Point) และอุปกรณ์สำนักงาน - มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 - มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหารงาน BSC และ/หรือ Performance Measurement, KPI เป็นต้น 4.คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์

เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC และ KPI ของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบ BSC และ KPI ที่ได้กำหนดไว้
- จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ BSC และ KPI ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ISO 9000
- ติดตามการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานผลดัชนีชี้วัด (KPI), แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ แผนระยะยาว (Roadmap) ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานการประชุมทบทวนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ
2. ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทในเครือตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัด (KPI Audit) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ
- จัดทำโปรแกรมการตรวจติดตาม สำหรับ KPI Audit และ ดำเนินการตรวจติดตามโปรแกรมที่กำหนดไว้
- จัดทำ Checklist การตรวจติดตาม ทั้งก่อนและหลังตรวจติดตาม รวมถึง ออกใบ CAR/PAR กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/การรายงานผลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
- พิจารณาและประเมินความถูกต้องในการวิเคราะห์หาสาเหตุ การกำหนดแนวทางในการแก้ไข/ป้องกันของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทในเครือ
- ดำเนินการติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน
3. ประสานงานให้คำปรึกษากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำระบบ BSC และ KPI ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ
4. การตรวจติดตาม เพื่อกำกับดูแลระบบงาน BSC ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. จัดทำ รวบรวมและจัดเก็บดัชนีวัดมูลค่างาน (KPI) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้งหมดที่แผนกรับผิดชอบ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
1.การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ / วิทยาศาสตร์ / หรือด้านอื่นๆ
2. ประสบการณ์ทำงาน : 0 - 3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะในงาน :
- มีความรู้/ ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power Point) และอุปกรณ์สำนักงาน
- มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
- มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหารงาน BSC และ/หรือ Performance Measurement, KPI เป็นต้น
4.คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์/ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ

2.ประสบการณ์ทำงาน : 1- 3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.ทักษะในงาน : มีความรู้/ ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power Point) และอุปกรณ์สำนักงาน
มีความรู้/ ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 028539000 ต่อ 7217
แฟกซ์. : 02-8537000

การเดินทาง

40 542 36
สนามกีฬาแห่งชาติ
สามย่าน
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 45 รายการ