บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

 • 2318

URGENTLY REQUIRED !!!
"Simat Technologies Public Co., Ltd.
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps.

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน อุดรธานี
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 75,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำกับควบคุมดูแลงานด้านการบริหารการจัดการต่างๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  2. พัฒนาปรับปรุงระบบงานให้บริษัทเติบโตและก้าวหน้า
  3. ช่วยเหลือและส่งเสริมบริษัทให้มีการขยายงานอย่างมั่นคง
  4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทฯ สร้างสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
  5. ให้ความรู้ อบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าและพนักงานขายหน้าร้าน
  6. กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลงานของพนักงานภายใต้บังคับบัญชาให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม ซึ่งต้องให้สอดคล้องไปตามนโยบายหลักขององค์กร (ทั้งด้านผลประกอบการรวมและผลงานส่วนตน)
  7. กำกับดูแลงานด้านสารสนเทศ ควบคุมการใช้งานทั้งทางด้าน Hardware และ Software ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานภาพรวมของทั้งองค์กร
  8. ออกแบบรายงานผลการทำงานประจำฝ่ายเพื่อใช้ในการสอบทานและติดตามงาน
  9. ดูแลความเรียบร้อยงานด้านธุรการทุกด้าน เช่น ระบบเอกสาร ระบบการสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้ สุขอนามัย
  10. พิจารณาแก้ไขปัญหาระดับบุคคลและระดับฝ่าย ณ ปัจจุบัน ให้อยู่ในความควบคุมมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรภายหลังได้
  11. ตรวจสอบประเมินการทำงานของพนักงานภายใต้ผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
โบนัส , ประกันสังคม , กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • คุณสมบัติ :

  -เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  -จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี--สารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ต้องมีความรู้งานด้าน Customer Service และงานบริการ Internet และธุรกิจ Broadband Business
  - สามารถจัดระบบ และจัดทีมงาน และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  -มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้
  -มีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  -เคยมีผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย 50 คน
  ***สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น*** 
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_recruit@simat.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
แผนกบุคคล
บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.simat.co.th/www.sinetfttx.co.th
โทร. 023260999 ต่อ 1414 แฟกซ์. 0-2326-1013
อีเมล hr_recruit@simat.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 24


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน อุดรธานี
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 75,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
43 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน