JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,856
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 ก.พ. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 ก.พ. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,856

เกี่ยวกับเรา

-Dimension Data (Thailand) Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!


Dimension Data , the Global Leading ICT Solutions & Services provider with revenue of US$4.7 billion , a member of the NTT Group. Over 12,000 employees with operations in 49 countries across 5 continents. Extensive experience in emerging markets. Client-centric, services focused business. Over 6,000 clients across all industry sectors, including financial services, telecommunications, healthcare, manufacturing, government and education. 79% of Global Fortune 100 and 60% of Global Fortune 500 are Dimension Data clients

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย),กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้าน Safety
• ตรวจสอบและเสนอแนะกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและโครงการต่างๆของบริษัท
• วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจประเมินการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนะ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
• จัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อ ประสานงาน จัดส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆในด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นๆที่บริษัทให้การบริการอยู่
• ดูแลให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามกฏข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่บริษัทได้ให้การบริการอยู่
• ดูแลด้านความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆของบริษัท

งานด้านสุขภาพ
• จัดกิจกรรม การอบรม ในการส่งเสริมและให้ความรู้ในงานด้านสุขภาพต่างๆแก่พนักงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ
• ดูแลและจัดให้มีการตรวจร่างกายของพนักงาน งานพยาบาล

งานด้านสิ่งแวดล้อม
• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การเขียนข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
• ดูแลด้านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ดูแล ในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทและนอกบริษัท
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสารณ์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ปีขึ้นไป
สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนได้ดี

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีรวมค่าทำฟัน ประกันสุขภาพกลุ่ม (Medical benefit for OPD) ตรวจสุขภาพ
  ประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (Health screen program, Life and accident Insurance)
  • วันหยุดต่างๆประมาณ 17 วันต่อปี (Annual leave 15 days a year, other holiday approximately 17 days a year)
  • เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
  • การฝึกอบรมทั้งทางเทคนิค การฝึกอบรมทาง e-learning (Training by Dimension Data University - eDDU)
  • ค่าเดินทางกรณีเดินทางไปทำงานที่ Site งานข้างนอกในกรุงเทพฯ (Travelling allowance)
  • ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไป Site ต่างจังหวัด ต่างประเทศ (Engineer benefit for upcountry and aboard traveling)
  • ท่องเที่ยวประจำปีในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่ผลประกอบการ ตามเงื่อนไขของบริษัท (Company Trip)
  • สิทธิในการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท ได้แก่
  o Company activity program
  o รางวัลในการแนะนำพนักงานให้บริษัท 10,000 - 50,000 บาท (referral program)
  o Technical Excellence Award
  o LOVE Award
  o พนักงานดีเด่นประจำปีหลายรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Best staff of the year)
  o รางวัลพนักงานทำงานกับบริษัทครบ 3, 5, 10, 15, 20 ปี ตั้งแต่ 3,000 ถึง 40,000 บาท (Long service award)
  o กิจกรรมแจกรางวัลปีใหม่ (New year party and gift)
  o กิจกรรมสันทนาการประจำเดือน เช่น นวดเพื่อสุขภาพ (Monthly activities such as Massage for health, Yoga etc.)
  o ชมรมเพื่อสุขภาพต่างๆของบริษัทโดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น ชมรมฟุตบอล แบตมินตัน โบว์ลิ่ง ปิงปอง วิ่ง จักรยาน และดนตรี (Dimension Data club such as Football, Badminton, Bowling, Table tennis, Cycling and Run, Music, Golf)
  • และสวัสดิการอื่นๆที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (Other benefit more than government law)
  • Best 20% staff for quarterly Incentive 20% of Quarterly Salary
  หมายเหตุ: สวัสดิการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ (All benefit can be changed without notice)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Pornpen.K@dimensiondata.com
            - pimnada.techawanon@dimensiondata.com

ข้อมูลติดต่อ

Maetavee Peechapat
Dimension Data 16th Floor,Column Tower,199 Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey,Khet Klongtoey, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 026250928

การเดินทาง

ไม่มี
อโศก
สุขุมวิท
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ