บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

 • 1801

ผลิตเครื่องประดับกายเพื่อการส่งออก

วันที่อัพเดต : 22 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1) จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน/ ใบสำคัญรับเงิน
  2) ลงบันทึกสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท หรือบันทึกลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  3) จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน และรายงานนำส่งต่อสรรพากร
  4) จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน และรายงานนำส่งต่อสรรพากร
  5) ออกใบกำกับภาษี/ ในสำคัญการหัก ณ ที่จ่าย
  6) จัดทำรายงานการจ่ายเงิน (Invoice control) และนัดหมายรับเช็คตามกำหนดเวลา
  7) จัดเตรียมเช็คสำหรับจ่ายเงิน และการจ่ายเช็ค
  8) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการจ่ายเงิน,เช็คและเอกสารประกอบการพิจารณาเซ็นอนุมัติจ่าย
  9) สรุปงบทดลองทุกๆสิ้นเดือน
  10) ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ receiving status
  11) ทำ invoice จ่ายเงินให้กับ supplier
  12) ตรวจสอบ back order balance, receiving bill, ปริมาณตาม Bill
  13) ปรับยอด supplier balance/ receiving status
  14) ตรวจเช็ค stock in ให้สอดคล้องกับแต่ละ invoice
  15) ตรวจเช็คและเปรียบเทียบราคาขายตามนโยบาย
  16) จัดทำรายงานขายส่งออกและขายในประเทศเพื่อนำส่งสรรพากร
  17) จัดทำใบกำกับภาษีขายเพื่อนำส่งสรรพากร
  18) ให้ข้อมูลรายละเอียด supplier กับหน่วยงานที่ร้องขอ
  19) ตรวจสอบ บันทึกรับเงิน update customer balance จัดทำรายการเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกๆ 15 วัน
  20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ประกันสังคม,กองทุนทดแทน,เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน / งานศพ / เงินรับขวัญกรณีคลอดบุตร / เงินเยี่ยมไข้, ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,โอที,เบี้ยขยัน,ชุดยูนิฟอร์ม,อาหารกลางวันฟรี,โบนัส,การปรับเงินเดือนประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กิจกรรมนันทนาการ,เงินรางวัลพิเศษตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • -เพศหญิง/ชาย
  -การศึกษา ปวช -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
  -มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
  -ขยัน อดทน รักงานบัญชี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_operator@body-piercing.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
128/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 ประเทศไทย
Website: http://body-piercing.com
โทร. 02-8144455 แฟกซ์. 02-8143300
อีเมล hr_operator@body-piercing.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) , หางาน นครปฐม , หางาน สมุทรสาคร
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
36 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน