บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • 5627

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯรับเหมาปรับปรุง ก่อสร้างอาคารของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยมุ่งเน้นคุณภาพโดยได้ปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ ส่งมอบงานได้ตามเวลาและมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ จากการดำเนินงานดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลงานก่อสร้างเป็นที่เชื่อถือจำนวนมาก ปัจจุบัน บริษัทฯมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด


วันที่อัพเดต : 16 ก.พ. 2561 ....
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - วิเคราะห์งานโครงการที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการโครงการ
  - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมงานก่อสร้าง
  - วางแผนงานก่อสร้างหลักของโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาก่อสร้างและแผนการรับ-จ่ายเงินของโครงการ
  - แนะนำวิธีการดำเนินโครงการให้แก่ทีมงานที่รับผิดชอบ
  - วิเคราะห์ เสนอแนะ และหาแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือแก้ปัญหาในการทำงาน ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  - ร่วมมือกับทีมงานที่รับผิดชอบและเจ้าของโครงการเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรัดกุม
  - ติดตาม บริหารจัดการและผลักดันงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ให้เกิดคุณภาพและกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักของโครงการ ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
  - ดูแลความเรียบร้อยของโครงการโดยภาพรวม
  - บริหาร ควบคุมกำกับ และดูแลการทำงานของพนักงานในโครงการให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  - ติดต่อจัดหาผู้รับเหมา/แรงงานเพิ่มเติม เมื่อมีความจำเป็น
  - ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ตามข้อตกลงของบริษัท
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กิจกรรมสัมมนา , การฝึกอบรม
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี , กิจกรรมปีใหม่
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) (โยธา)
  - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  - สามารถย้ายที่อยู่อาศัยได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ......................................................
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@wge.in.th
ข้อมูลติดต่อ
คุณอรวรรณ / คุณขวัญกมล
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
50/1203 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.well-graded.com
โทร. 02-9817992-4 ต่อ 102, 114 แฟกซ์. 02-9817995
อีเมล hr@wge.in.th
เฟสบุ๊ค well graded
ไอดีไลน์ hrwge
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 9


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
126 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน