มูลนิธิรักษ์ไทย

 • 1768

มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้

วันที่อัพเดต : 23 ธ.ค. 2559
2016-12-23
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ตราด , หางาน มุกดาหาร , หางาน สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ (ชาวพม่า/กัมพูชา) ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม รวมถึงการติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐ/ราชการระดับท้องถิ่น จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - ประกันสุขภาพ
  - ค่ายานพาหนะ
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.เงินเดือน เดือนที่ 13
5.การปรับเงินเดือนประจำปี
6.สวัสดิการเยี่ยมไข้
7.สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
8.การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ
9.สวัสดิการการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้เพื่อการศึกษา,เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์,และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
  - สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้
  - หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสุขภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันเอดส์/HIV และโรคติดต่ออื่นๆ งานเชิงสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การทำงานชุมชนหรือการทำงานกับลูกเรือประมงแรงงานข้ามชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - หากสามารถพูดภาษากัมพูชา พม่า มอญหรือลาวได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - humanresource@raksthai.org
            - humanresource@raksthai.org
ข้อมูลติดต่อ
Chutamas Boonme
มูลนิธิรักษ์ไทย
185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.raksthai.org
โทร. 026183322 แฟกซ์. 02-278-0206
อีเมล humanresource@raksthai.org
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ตราด , หางาน มุกดาหาร , หางาน สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
28 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน