JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
137
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
01 ม.ค. 2513
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 01 ม.ค. 2513
จำนวนผู้เข้าชม 137

เกี่ยวกับเรา

TCC Group...Stability in Convergence
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร
TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้
TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง'TCC Group...Stability in Convergence
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร
TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้
TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

TCC Group...Stability in Convergence กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้ TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง'TCC Group...Stability in Convergence กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความตั้งใจของ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ TCC Groupเริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า สายธุรกิจประกันและลิซซิ่ง รวมถึง สายธุรกิจอุตสหกรรมการเกษตร TCC Group มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งในนามบริษัทและในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีของผู้ก่อตั้ง มีการบริจาค และให้การสนับสนุนมูลนิธิและโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆแทบทุกด้าน เช่น ด้านการทนุบำรุงศาสนา ด้านการส่งเสริมและให้ทุนการศึกษา การบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงการสร้าง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่เริ่มเปิดให้บริการกับประชาชน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศหลายโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมการกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และยังมีการบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านผืนให้กับผู้ยากไร้ TCC Group ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในกลุ่มประมาณ 6 หมื่นคน มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พื่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า (GSA)

พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า (GSA)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย),กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง),กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม


 • เพศหญิง – เพศชาย    อายุ  23 - 30   ปีขึ้นไป

 • ทำงานเป็นกะได้   รักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  สุขภาพแข็งแรง

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Officeได้  

 • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ


 

สถานที่ทำงาน

โรงแรมอิมม์ฟิวชั่น   ปากซอยสุขุมวิท 50   ใกล้รถไฟฟ้าอ่อนนุช

1594/50  ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10260

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  1.Service Charge
  2. อาหารกลางวัน
  3. ชุดยูนิฟอร์ม
  4. ประกันสังคม
  5. ประกันอุบัติเหตุ
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
  8. วันหยุดพักร้อนประจำปี
  9. เงินปรับประจำปี
  10.โบนัส
  11. ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาว่าจ้าง
กรุงเทพมหานคร 10120 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02-227-9444 ต่อ 7120

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ