บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 • 1104

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ดำเนินการดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น บันทึกจัดเก็บข้อมูลทะเบียนหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนดูแลประสานกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อรายงานการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัท และประสานงานการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานของส่วนงานทะเบียนหุ้นและสำนักเลขานุการ
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, รถรับ-ส่ง พนักงาน,บัตรรักษาพยาบาลพิเศษ,โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1

คุณสมบัติเพิ่มเติม :


  • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชี และหรืองานทะเบียนหุ้น และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  • มีความรู้ทางด้านบัญชี และกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนหุ้น

  • มีทักษะในการในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

  • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี

  • สามารถบริหารจัดการสำนักงาน และการจัดระบบเอกสารได้ดี

  • มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี


  สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท


  www.thaibev.com/career


  Recruitment Center อาคาร LPN1 ชั้น 30


  สำนักทรัพยากรบุคคล


  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


  ติดต่อคุณประภัสสรา Tel : 02-785-5555 ต่อ 5057

วิธีการรับสมัครงาน
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://career.thaibev.com
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11
อีเมล career@thaibev.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibev.recruitmen
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 55


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
4 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน