ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

PCS Security and Facility Services Limited

 • 3813

\'

วันที่อัพเดต : 26 เม.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สงขลา
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • รายละเอียดของงาน:
  - จัดหา Supplier ในเขตพื้นที่ภาคใต้เพื่อพิจารณาราคาในการจัดซื้อ
  - ติดต่อประสานงาน ต่อรองราคากับ Supplier เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบริษัท (สาขาภาคใต้)
  - จัดทาระบบการจัดซื้อผ่านระบบ SAP
  - ติดตามการจัดส่งสินค้าจาก Supplier ให้เป็นไปตามกาหนด รวมไปถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  - จัดทา Report การจัดซื้อเพื่อส่งผู้บังคับบัญชาส่วนสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งรายเดือน/รายปี
  - บริหารจัดการคลังสินค้าของภาคใต้ ได้แก่ ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าของภาคใต้, ดาเนินการจัดส่งสินค้าตามใบเบิกส่ง
  ให้กับ สาขาและหน่วยงานต่างๆ ของภาคใต้,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือและทาการจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้
  งานจากฝ่าย Operation
  - ตัดสต๊อกการเบิกสินค้าผ่านระบบ SAP
  -ควบคุมบัญชีทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปตามระบบ ISO เช่น การโอนย้าย การซ่อมแซม การสั่งซื้อเพิ่มของแต่ละหน่วยงาน
  -ดูแลและซ่อมแซมเครื่องตามหน่วยงานต่างๆ ของภาคใต้
  -ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  -ประสานงานกับ Supplier ในการซ่อมแซมเครื่องตามหน่วยงานที่กาหนด
  -สรุป Report ค่าใช้จ่ายของแผนกทรัพย์สินในด้านต่างๆ ส่งผู้บังคับบัญชา
  -Audit ทรัพย์สินที่อยู่ประจาหน่วยงานต่างๆ
  ** การปฎิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน และฝ่ายจัดซื้อ-คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน ต้องทางานให้เป็นไปตาม KPI ที่กาหนดและมีระบบ ISO 9001-2000 เป็นตัวควบคุมประสิทธิภาพในการทางาน**
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
Social Insurance, Bonus, Uniform, Annual Leave
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@pcs.co.th
ข้อมูลติดต่อ
Khun Linda Chiannilkulchai
PCS Security and Facility Services Limited
234 Soi Sukhumvit 101 (Punnavithi), Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
Website: http://www.pcs.co.th
โทร. 0-2741-8800 ต่อ 498 แฟกซ์. 0-2741-8837
อีเมล recruit@pcs.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 49


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สงขลา
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
185 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน