JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
Saraff Infotech Co.,Ltd
จำนวนผู้เข้าชม
1,959
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,959

เกี่ยวกับเรา

Saraff Group of Companies 1. Jay Vijay Dimond Co.,Ltd. 2. Saraff Enterprise Co.,Ltd. 3. Saraff Holdings Co.,Ltd. 4. Saraff Infotech Co.,Ltd. 5. Saraff Biogas Energies Co.,Ltd. 6. Saraff Energies Ltd. 7. Sinter Plast Thai Ltd. 8. Renewsys Co.,Ltd. 9. Precocoius Co.,Ltd. 10. Kiseki Green Metals Refining Co.,Ltd. We are a business group based in Thailand, having diversified interests in Power Sector, Information Technology, Plastics, Diamonds and Jewelry and Real Estate. We are currently looking to fill the following position.


1. ควบคุม ดูแลและวางแผนการผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดแผนงานการผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์และกำหนด Spec ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber ให้เหมาะสม 4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของพนักงานในสายงานให้สามารถปฏิบัติงานผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง 6. ควบคุม ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ได้รับการดูแลตามแผนงานที่กำหนด เพื่อลดปริมาณการซ่อมบำรุงปกติ 7. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้าง, งานเครื่องกลและงานไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือและระบบอัตโนมัติไบโอแก๊ส ตาม Work Instruction/Work Procedure และสามารถสอบกลับได้ 8. ร่วมกับช่างเทคนิคทดสอบการทำงานของเครื่องจักรภายหลังการซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิต EFB Fiber 9. ตรวจสอบบันทึกผลการทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมบำรุงหรือติดตั้งใหม่ - 2 - 10. เปรียบเทียบข้อมูลผู้ให้บริการภายนอกที่เข้ามาร่วมดำเนินการออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนด 11. ประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงฯ หรือผู้ให้บริการภายนอกในการซ่อมบำรุงหรือ ออกแบบ ปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 12. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา วางแผนงานล่วงหน้าในการทำ PM-CM Schedule และแผน Shut down ตามวาระและดำเนินการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรตามขั้นตอนหรือแผนงานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดการ Berak down ของเครื่องจักร 13. ให้คำแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานการผลิตฯ งานบำรุงรักษาเครื่องกล, งานบำรุงรักษาไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือระบบอัตโนมัติ กับพนักงานควบคุมการผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber รวมถึงพนักงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 14. รายงานสถานการณ์การเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา เพื่อการพิจารณาตัดสินใจควบคุมแก้ไขสถานการณ์ 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดงาน

3 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ (เขาพนม)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุม ดูแลและวางแผนการผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดแผนงานการผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์และกำหนด Spec ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส) และการผลิต EFB Fiber ให้เหมาะสม
4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของพนักงานในสายงานให้สามารถปฏิบัติงานผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
6. ควบคุม ตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ได้รับการดูแลตามแผนงานที่กำหนด เพื่อลดปริมาณการซ่อมบำรุงปกติ
7. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้าง, งานเครื่องกลและงานไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือและระบบอัตโนมัติไบโอแก๊ส ตาม Work Instruction/Work Procedure และสามารถสอบกลับได้
8. ร่วมกับช่างเทคนิคทดสอบการทำงานของเครื่องจักรภายหลังการซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าและผลิต EFB Fiber
9. ตรวจสอบบันทึกผลการทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมบำรุงหรือติดตั้งใหม่- 2 -

10. เปรียบเทียบข้อมูลผู้ให้บริการภายนอกที่เข้ามาร่วมดำเนินการออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนด
11. ประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงฯ หรือผู้ให้บริการภายนอกในการซ่อมบำรุงหรือ ออกแบบ ปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
12. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา วางแผนงานล่วงหน้าในการทำ PM-CM Schedule และแผน Shut down ตามวาระและดำเนินการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรตามขั้นตอนหรือแผนงานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดการ Berak down ของเครื่องจักร
13. ให้คำแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานการผลิตฯ งานบำรุงรักษาเครื่องกล, งานบำรุงรักษาไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือระบบอัตโนมัติ กับพนักงานควบคุมการผลิตไฟฟ้าฯ และผลิต EFB Fiber รวมถึงพนักงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
14. รายงานสถานการณ์การเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา เพื่อการพิจารณาตัดสินใจควบคุมแก้ไขสถานการณ์
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สามารถปฏิบัติงานที่ จ.กระบี่ได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
- มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวมวล โรงกลั่น

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  - บัตรประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ)
  - เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง)
  - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  - ยูนิฟอร์ม
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ค่ากะ (เฉพาะตำแหน่ง ประจำ จ.กระบี)
  - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@saraffgroup.com
            - assistanthr.sbel@saraffglobal.com
            - hr2.sil@saraffglobal.com
            - hr2.sel@saraffglobal.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุุคล
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 การเดินทางมายังอาคารสินสาธร
1.รถไฟฟ้า BTS
เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีกรุงธนบุรี ออกทางประตู 1 เดินย้อนขึ้นมาจะผ่าน Q house และผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาอาคารสินสาธรชั้น 11
2.รถเมล์
สายที่ผ่าน อาคารสินสาทรทาวเวอร์ มีดังนี้ 120,167
Saraff Infotech Co.,Ltd การเดินทางมายังอาคารสินสาธร
1.รถไฟฟ้า BTS
เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีกรุงธนบุรี ออกทางประตู 1 เดินย้อนขึ้นมาจะผ่าน Q house และผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาอาคารสินสาธรชั้น 11
2.รถเมล์
สายที่ผ่าน อาคารสินสาทรทาวเวอร์ มีดังนี้ 120,167 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 028622061 ต่อ 134
แฟกซ์. : 0-2862-2060

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 13 รายการ