JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
KCG CORPORATION CO., LTD.
จำนวนผู้เข้าชม
1,350
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,350

เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ คุกกี้-แยม อิมพีเรียล เนยอลาวรี่ น้ำส้มชันควิก และขนมที่มีความอร่อยและมีคุณภาพ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคมาไม่น้อยกว่า 50 ปี และกำลังเติบโตต้องการรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายอัตรา


1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสรรหา และบรรจุตัวแทนงานที่ต้องการ 2. ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆให้กับพนักงาน 3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน 5. ดำเนินการบริหารงานบุคคล จัดหา ควบคุม ลงโทษ คิดค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงการจัดทำประเมินผลพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนด 6. วางแผน ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 7. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 8. ควบคุม ดูแล ประเมินการทำงานของพนักงานในฝ่าย ให้เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ควบคุม ดูแลและ รายงานปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินการผลิตอาหารฮาลาลให้ HMR ทราบตามความเหมาะสม 10. ตรวจสอบควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO,BRC 11. สรรหาบุคลากรจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสรรหากำลังคนประจำปี 12. ดำเนินแผนกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจำปี เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และก่อให้เกิดการทำงาน เป็นทีม มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและต่อบริษัทฯ 13. ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมในการพัฒนาแต่ละลักษณะงาน โดยพัฒนาขีดความสามารถทั้งความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 14. จัดทำรายงานอัตรากำลังคนประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนให้แต่ละหน่วยงานและผู้บริหาร 15. พัฒนาระบบสวัสดิการ ให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน และต่อบริษัทฯ 16. จัดทำสถิติการมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน อาทิ ลาป่วย ลากิจ ขาด สาย และรายงาน รายบุคคล รายหน่วยงาน และรายฝ่าย 17. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับด้วยความเต็มใจ 18. ให้คำปรึกษา หารือ ในการแก้ไขปัญหาแก่พนักงาน 19. รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ให้ผู้จัดการทราบ 20. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ GMP,HACCP,HALAL,ISO/BRC

HR Staff (ประจำโรงงาน IGF บางพลี)

HR Staff (ประจำโรงงาน IGF บางพลี)

รายละเอียดงาน

3 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสรรหา และบรรจุตัวแทนงานที่ต้องการ
2. ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆให้กับพนักงาน
3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
4. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน
5. ดำเนินการบริหารงานบุคคล จัดหา ควบคุม ลงโทษ คิดค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงการจัดทำประเมินผลพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนด
6. วางแผน ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
8. ควบคุม ดูแล ประเมินการทำงานของพนักงานในฝ่าย ให้เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ควบคุม ดูแลและ รายงานปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินการผลิตอาหารฮาลาลให้ HMR ทราบตามความเหมาะสม
10. ตรวจสอบควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO,BRC
11. สรรหาบุคลากรจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสรรหากำลังคนประจำปี
12. ดำเนินแผนกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจำปี เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน และก่อให้เกิดการทำงาน เป็นทีม มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและต่อบริษัทฯ
13. ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมในการพัฒนาแต่ละลักษณะงาน โดยพัฒนาขีดความสามารถทั้งความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ
14. จัดทำรายงานอัตรากำลังคนประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนให้แต่ละหน่วยงานและผู้บริหาร
15. พัฒนาระบบสวัสดิการ ให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน และต่อบริษัทฯ
16. จัดทำสถิติการมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน อาทิ ลาป่วย ลากิจ ขาด สาย และรายงาน รายบุคคล รายหน่วยงาน และรายฝ่าย
17. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่พนักงานเกิดความรู้
ความเข้าใจ และการยอมรับด้วยความเต็มใจ
18. ให้คำปรึกษา หารือ ในการแก้ไขปัญหาแก่พนักงาน
19. รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ให้ผู้จัดการทราบ
20. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ GMP,HACCP,HALAL,ISO/BRC

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม


 • มีประสบการณ์ 2  ปี  ขึ้นไป ทางด้านงานบุคคล

 • มีความรู้ด้านภาษี,มีความรู้เรื่องกฎหมาย แรงงานและเรื่องประกันสังคมเป็นอย่างดี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)


สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัสประจำปี
  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  เงินประกันชีวิต
  ชุดยูนิฟอร์ม
  เบี้ยขยัน
  เงินช่วยพิเศษงานต่างๆ งานศพ,อุปสมบท, งานแต่งงาน, คลอดบุตร
  งานสังสรรค์และนำเที่ยวประจำปี
  การพัฒนาฝึกอบรม ส่งไปดูงาน
  ทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์
  ลาพักร้อน ลากิจ
  วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 15 วัน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Phongphan.K@kcgcorporation.com
            - Kawitsara.W@kcgcorporation.com
            - keswalee.k@kcgcorporation.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Recruitment)
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท 101 (สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี)
KCG CORPORATION CO., LTD. 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท 101 (สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี) แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 023328040-8
แฟกซ์. : 02-7418355

การเดินทาง

ไม่มี
ปุณณวิถี บางนา
สุขุมวิท
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 2 รายการ