JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.
จำนวนผู้เข้าชม
3,250
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,250

เกี่ยวกับเรา

กว่า 40 ปีแห่งความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเรา ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย S&P มีสาขา และเบเกอรี่ชอป ทั่วประเทศมากกว่า 400 จุดขาย รับสมัครด่วน เพื่อรองรับการขยายจุดขายมากกว่า 30 จุดขายต่อปี ทั้งในและต่างประเทศ


1. การบริหารจัดการงานภายในแผนก 1.1 กำหนดนโยบายของแผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายของแผนกให้พนักงานในหน่วยงานทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานทันกำหนดเวลา 1.2 บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อปริมาณงานและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1.3 การปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการทำงาน เพื่อให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนการขนส่ง 1.4 ควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ 1.5 ตรวจสอบรายงานต่างๆ ประจำเดือน รวมถึงเอกสารการรับ การจ่ายสินค้า เอกสารด้านการบัญชี เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆและเอกสารในระบบคุณภาพ 2. งานสโตร์สำเร็จรูป 2.1 ตรวจสอบปริมาณสินค้าสำเร็จรูป ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 2.2 ให้แนวทางในการกำหนดระดับปริมาณสินค้าสำเร็จรูป เพื่อไม่ให้มีปริมาณสินค้ามาเกินไป 2.3 บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดการสูญเสีย 2.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปทุกกลุ่มสินค้า 2.5 ควบคุม และตรวจสอบ การรับ การจัดเก็บ และการจัดจ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในสโตร์สำเร็จรูปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 3. รายงานการขนส่งสินค้า 3.1 บริหาร จัดการระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ส่งมอบสินค้า ได้ตรงตามคุณภาพและทันภายในเวลาที่กำหนด 3.2 บริหารจัดการเส้นทางการเดินรถในแต่ละรอบให้มีความสัมพันธ์กับเส้นทางของลูกค้า โดยคำนึงถึงเวลาการรับสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 3.3 ตรวจสอบแผนกการบำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทางที่กำหนด 3.4 บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.5 การจัดหา ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ประเมิน สภาพความพร้อมของรถยนต์ (ของบุคคลภายนอก)

วีดีโอ

ผู้จัดการแผนกสโตร์สำเร็จรูปและการจัดส่ง

ผู้จัดการแผนกสโตร์สำเร็จรูปและการจัดส่ง

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การบริหารจัดการงานภายในแผนก
1.1 กำหนดนโยบายของแผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายของแผนกให้พนักงานในหน่วยงานทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานทันกำหนดเวลา
1.2 บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อปริมาณงานและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.3 การปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการทำงาน เพื่อให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนการขนส่ง
1.4 ควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้
1.5 ตรวจสอบรายงานต่างๆ ประจำเดือน รวมถึงเอกสารการรับ การจ่ายสินค้า เอกสารด้านการบัญชี เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆและเอกสารในระบบคุณภาพ

2. งานสโตร์สำเร็จรูป
2.1 ตรวจสอบปริมาณสินค้าสำเร็จรูป ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2.2 ให้แนวทางในการกำหนดระดับปริมาณสินค้าสำเร็จรูป เพื่อไม่ให้มีปริมาณสินค้ามาเกินไป
2.3 บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดการสูญเสีย
2.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปทุกกลุ่มสินค้า
2.5 ควบคุม และตรวจสอบ การรับ การจัดเก็บ และการจัดจ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในสโตร์สำเร็จรูปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

3. รายงานการขนส่งสินค้า
3.1 บริหาร จัดการระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ส่งมอบสินค้า ได้ตรงตามคุณภาพและทันภายในเวลาที่กำหนด
3.2 บริหารจัดการเส้นทางการเดินรถในแต่ละรอบให้มีความสัมพันธ์กับเส้นทางของลูกค้า โดยคำนึงถึงเวลาการรับสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3.3 ตรวจสอบแผนกการบำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทางที่กำหนด
3.4 บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.5 การจัดหา ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ประเมิน สภาพความพร้อมของรถยนต์ (ของบุคคลภายนอก)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ปีละ 2 ครั้ง
  *เครื่องแบบพนักงาน
  กองทุนประกันสังคม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การรักษาพยาบาล,ตรวจร่างกายประจำปี
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  ส่วนลดในการซื้อสินค้า
  ของขวัญวันเกิด
  งานเลี้ยงประจำปี
  เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์)
  โครงการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (ธ.อาคารออมสิน)
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
  ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต)
  ประกันอุบัติเหตุ
  เงินสงเคราะห์ในงานมงคล และงานอวมงคล ต่างๆ
  *ทิป + อาหาร/เครื่องดื่ม(ฟรี) 2 มื้อ
  *เซอร์วิสชาร์จเมื่อได้รับการบรรจุ
  *หมายเหตุ สวัสดิการบางอย่างมีให้เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการสาขา (ร้านอาหาร) เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@snpfood.com
            - anthika.b@snpfood.com
            - wannapa@snpfood.com

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02-785-4000 ต่อ 235-237 / 02-664-6200,02-664-6202
แฟกซ์. : 0-2664-6200 ต่อ 131

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 212 รายการ