JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,580
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 ธ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,580

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจ ของคนไทย แข็งแกร่งเป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดคือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด (TCCLW) ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ 2557 เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใต้บริษัทแม่ที่เข้มแข็งคือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group ที่มียอดรายได้กว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี โดยที่ ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จะมุ่งเน้นการต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบของร้านค้าปลีก

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนที่ให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกวัน
พันธกิจ
• ให้บริการสินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• เป็นที่ยอมรับของผู้จัดจำหน่าย
• พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มีคุณภาพ
ซึ่ง MM Mega Market จะเป็นธุรกิจรูปแบบแรก ภายใต้ กลุ่มทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดMM Mega Market เป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ที่รองรับทั้งส่วนค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมทั้งส่วนมอลล์ กับหลากหลาย ร้านค้าด้วยคอนเซปในแนว Modern Warehouse ที่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายภายใต้การออกแบบที่ทันสมัยและ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกและตื่นเต้นในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น เพราะเรามุ่งเน้นที่จะมอบสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
สาขาแรกตั้ง อยู่ที่ ถ. มิตรภาพ จ. หนองคาย ห่างจากสะพาน มิตรภาพไทยลาวเพียง 4.4 กม. พร้อมรองรับผู้ใช้บริการด้วยที่จอดรถกว่า 800 คัน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณดินแดนมิตรภาพไทย-ลาว จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการแสดงศักยภาพ ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ AEC โดยการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด จากบุคคลากร ที่มีคุณภาพ โดยวางแผนที่จะเปิดอีก 15 สาขา ภายในปี 2562 ด้วยยอดขายกว่า 12,000 ล้านบาท

http://www.tcc-lw.com/

1. รับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้รักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัทฯ 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สินและสินค้าของบริษัท 3. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinking Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติเพื่อลดยอดสูญหายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. บริหารการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด, EAS, Card Access, Fire Alarm และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 7. สำรวจพื้นที่ในหน่วยงานและอาคารโดยละเอียด เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการหามาตรการป้องกัน 8. ตรวจสอบเอกสารรายงานประจำวันทุกวัน 9. ดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ตรวจค้น จับกุม ปราบปราม บุคคลผู้ทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทฯในการดำเนินคดีกกับผู้ทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ 10. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คปอ. หัวหน้าทีมฉุกเฉิน ประจำสาขา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 11. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจ/ หน่วยดับเพลิง/ สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการวางมาตรการความปลอดภัย มาตรการป้องกันการสูญหายต่างๆ 12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 13. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำการทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา 14. ควบคุมบริหารให้การเจรจาภายในสาขาเกิดความสะดวกกับลูกค้า และผู้มาติดต่อตลอดเวลาห้างเปิดทำการ 15. เป็นผู้ประสานงานตามขั้นตอนด้านกฎหมาย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 16. จัดอบรมในเรื่องของนโยบายหรือมาตรฐานใหม่ของบริษัทฯ รวมไปถึงหัวข้อการทำงานทั่วไป 17. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามนโยบาย Night Time อย่างเคร่งครัด 18. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage 19. ควบคุมการขายสินค้าลูกค้าเหมา หรือยี่ปั๊วะ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 20. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและถูกต้อง 21. ดูแลและควบคุมแม่บ้านเรื่องความสะอาดพื้นทั้งนอกและในอาคาร รวมถึงการจัดเก็บรถเข็นลูกค้าให้พร้อมบริการอยู่เสมอ 22. ต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดสูญเสียโดย กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinkage Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 23. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage 24. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและถูกต้อง 25. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา 26. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา ว่าระดับไหนสามารถตัดสินใจได้เองหรือต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้รักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สินและสินค้าของบริษัท
3. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinking Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติเพื่อลดยอดสูญหายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
6. บริหารการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด, EAS, Card Access, Fire Alarm และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
7. สำรวจพื้นที่ในหน่วยงานและอาคารโดยละเอียด เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการหามาตรการป้องกัน
8. ตรวจสอบเอกสารรายงานประจำวันทุกวัน
9. ดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ตรวจค้น จับกุม ปราบปราม บุคคลผู้ทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทฯในการดำเนินคดีกกับผู้ทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ
10. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คปอ. หัวหน้าทีมฉุกเฉิน ประจำสาขา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
11. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจ/ หน่วยดับเพลิง/ สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการวางมาตรการความปลอดภัย มาตรการป้องกันการสูญหายต่างๆ
12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
13. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำการทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา
14. ควบคุมบริหารให้การเจรจาภายในสาขาเกิดความสะดวกกับลูกค้า และผู้มาติดต่อตลอดเวลาห้างเปิดทำการ
15. เป็นผู้ประสานงานตามขั้นตอนด้านกฎหมาย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
16. จัดอบรมในเรื่องของนโยบายหรือมาตรฐานใหม่ของบริษัทฯ รวมไปถึงหัวข้อการทำงานทั่วไป
17. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามนโยบาย Night Time อย่างเคร่งครัด
18. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage
19. ควบคุมการขายสินค้าลูกค้าเหมา หรือยี่ปั๊วะ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
20. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและถูกต้อง
21. ดูแลและควบคุมแม่บ้านเรื่องความสะอาดพื้นทั้งนอกและในอาคาร รวมถึงการจัดเก็บรถเข็นลูกค้าให้พร้อมบริการอยู่เสมอ
22. ต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดสูญเสียโดย กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinkage Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
23. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage
24. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและถูกต้อง
25. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา
26. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา ว่าระดับไหนสามารถตัดสินใจได้เองหรือต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.โบนัสประจำปี
  2.ปรับเงินเดือนประจำปี
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานทั้ง OPD/IPD
  5.ประกันสังคม
  6.ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  7.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
  8.ตรวจสุขภาพประจำปี
  9.ลาพักร้อนประจำปี สูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ปี
  10.วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
  11.ยูนิฟอร์ม
  12.เบี้ยขยัน
  13.ค่าล่วงเวลาทำงาน (OT)
  14.ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
  15.ค่าทักษะเฉพาะพนักงานแผนกอาหาร
  16.ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - tadthep.s@tcclw.co.th
            - pawa.h@tcclw.co.th
            - rbg-recruitment@tcclw.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

Recruitment
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 0909077190,0953655811,0909077157

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ