JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,341
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 ธ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,341

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของคนไทย ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจ ของคนไทย แข็งแกร่งเป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดคือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด (TCCLW) ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ 2557 เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใต้บริษัทแม่ที่เข้มแข็งคือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group ที่มียอดรายได้กว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี โดยที่ ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จะมุ่งเน้นการต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบของร้านค้าปลีก

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนที่ให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกวัน
พันธกิจ
• ให้บริการสินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• เป็นที่ยอมรับของผู้จัดจำหน่าย
• พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มีคุณภาพ
ซึ่ง MM Mega Market จะเป็นธุรกิจรูปแบบแรก ภายใต้ กลุ่มทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัดMM Mega Market เป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ที่รองรับทั้งส่วนค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมทั้งส่วนมอลล์ กับหลากหลาย ร้านค้าด้วยคอนเซปในแนว Modern Warehouse ที่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายภายใต้การออกแบบที่ทันสมัยและ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกและตื่นเต้นในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น เพราะเรามุ่งเน้นที่จะมอบสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
สาขาแรกตั้ง อยู่ที่ ถ. มิตรภาพ จ. หนองคาย ห่างจากสะพาน มิตรภาพไทยลาวเพียง 4.4 กม. พร้อมรองรับผู้ใช้บริการด้วยที่จอดรถกว่า 800 คัน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณดินแดนมิตรภาพไทย-ลาว จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการแสดงศักยภาพ ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ AEC โดยการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด จากบุคคลากร ที่มีคุณภาพ โดยวางแผนที่จะเปิดอีก 15 สาขา ภายในปี 2562 ด้วยยอดขายกว่า 12,000 ล้านบาท

http://www.tcc-lw.com/

1. รับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้รักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัทฯ 2. ปฏิบัติงานตามแผนลดยอดการสูญเสียและสูญหายที่สาขากำหนด (Shrinkage Action Plan by Store) และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ 3. ปฏิบัติงานตามจุดรับผิดชอบดังนี้ 3.1 ควบคุมการเปิด-ปิดประตูช่องรับ-ส่งสินค้าให้ปิดตลอดเวลาที่ไม่มีการขนถ่ายสินค้า 3.2 ตรวจสอบใบผ่านสินค้า กรณีมีการนำสินค้าออกทุกกรณี 3.3 สังเกตพฤติกรรมทุจริตของพนักงานและ Supplier ขณะทำการรับ-ส่งสินค้า 3.4 ควบคุมการตรวจสอบการขนถ่ายขยะออกทางช่องทางให้เป็นไปตามระเบียบ 3.5 ควบคุมการปิดล็อคประตููรับ-ส่งสินค้า หลังจากปิดรับสินค้า 3.6 สุ่มตรวจสอบการรับสินค้าให้ถูกต้องทั้งการรับสินค้าและการบันทึกรับสินค้าในระบบ 3.7 ตรวจสอบซีล อุณหภูมิ รถขนส่งสินค้า Fresh Food (DC) และจัดทำ"ทะเบียนคุมการตรวจเช็คซีลและอุณหภูมิรถขนส่ง" 3.8 ร่วมตรวจสอบการรับสินค้า Fresh Food (DC) 100% ถ้าพบสินค้าขาดส่ง ขาดน้ำหนัก หรือไม่ได้คุณภาพ 3.9 ตรวจสอบดำเนินการประมูลสินค้า สินค้าทิ้งทำลาย สินค้าส่งคืน สินค้าส่งซ่อม ให้เป็นไปตามระเบียบ 3.10 ผลักดันให้สาขาทำการตรวจรับสินค้าอาหารสดให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาสภาพสินค้า และเพิ่มโอกาสในการขาย 3.11 สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์ไม่ให้การกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต 3.12 สอดส่องพฤติกรรมของลูกค้า/พนักงาน ในการซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้า 3.13 ควบคุมตรวจสอบใบผ่านสินค้าที่ออกมาจากพื้นที่ขาย 3.14 ป้องกันความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าจากมิจฉาชีพ 3.15 รับแจ้งเหตุผิดปกติ เหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย ในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขาย 3.16 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบสัญญาณป้องกันขโมย EAS ให้พร้อมใช้งานก่อนห้างเปิดทำการ 3.17 ร่วมตรวจนับสินค้าราคาแพงและตรวจสอบการจัดทำ Stock Card สินค้าราคาแพงที่ส่วนกลางกำหนดสัปดาห์ละครั้ง 3.18 ควบคุมการบันทึกภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดและแจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเมื่อเกิดสัญญาณ FIRE ALARM 3.19 ติดตามการทุจริตของลูกค้า พนักงานทางโทรทัศน์วงจรปิด ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัย ให้ประสานงานเพื่อติดตามหรือจับกุม เมื่อมีการกระทำผิดสำเร็จแล้ว 3.20 สอดส่องพฤติกรรมการดำเนินงานของพนักงานในการทำงานหลังเวลาห้างปิดทำการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ 3.21 ควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และมาตรฐานการทำงาน 3.22 ควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 3.23 ดูแลและควบคุมแม่บ้านเรื่องความสะอาดพื้นทั้งนอกและในอาคาร รวมถึงการจัดเก็บรถเข็นลูกค้าให้พร้อมบริการอยู่เสมอ ควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 4. ต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดสูญเสียโดย กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinkage Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติเพื่อลดยอดสูญหายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage 6. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและถูกต้อง 7. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำการทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา 8. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา ว่าระดับไหนสามารถตัดสินใจได้เอง หรือต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (ประจำสาขาอรัญประเทศ)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้รักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติงานตามแผนลดยอดการสูญเสียและสูญหายที่สาขากำหนด (Shrinkage Action Plan by Store) และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ปฏิบัติงานตามจุดรับผิดชอบดังนี้
3.1 ควบคุมการเปิด-ปิดประตูช่องรับ-ส่งสินค้าให้ปิดตลอดเวลาที่ไม่มีการขนถ่ายสินค้า
3.2 ตรวจสอบใบผ่านสินค้า กรณีมีการนำสินค้าออกทุกกรณี
3.3 สังเกตพฤติกรรมทุจริตของพนักงานและ Supplier ขณะทำการรับ-ส่งสินค้า
3.4 ควบคุมการตรวจสอบการขนถ่ายขยะออกทางช่องทางให้เป็นไปตามระเบียบ
3.5 ควบคุมการปิดล็อคประตููรับ-ส่งสินค้า หลังจากปิดรับสินค้า
3.6 สุ่มตรวจสอบการรับสินค้าให้ถูกต้องทั้งการรับสินค้าและการบันทึกรับสินค้าในระบบ
3.7 ตรวจสอบซีล อุณหภูมิ รถขนส่งสินค้า Fresh Food (DC) และจัดทำ"ทะเบียนคุมการตรวจเช็คซีลและอุณหภูมิรถขนส่ง"
3.8 ร่วมตรวจสอบการรับสินค้า Fresh Food (DC) 100% ถ้าพบสินค้าขาดส่ง ขาดน้ำหนัก หรือไม่ได้คุณภาพ
3.9 ตรวจสอบดำเนินการประมูลสินค้า สินค้าทิ้งทำลาย สินค้าส่งคืน สินค้าส่งซ่อม ให้เป็นไปตามระเบียบ
3.10 ผลักดันให้สาขาทำการตรวจรับสินค้าอาหารสดให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาสภาพสินค้า และเพิ่มโอกาสในการขาย
3.11 สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์ไม่ให้การกระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต
3.12 สอดส่องพฤติกรรมของลูกค้า/พนักงาน ในการซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้า
3.13 ควบคุมตรวจสอบใบผ่านสินค้าที่ออกมาจากพื้นที่ขาย
3.14 ป้องกันความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าจากมิจฉาชีพ
3.15 รับแจ้งเหตุผิดปกติ เหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย ในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขาย
3.16 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบสัญญาณป้องกันขโมย EAS ให้พร้อมใช้งานก่อนห้างเปิดทำการ
3.17 ร่วมตรวจนับสินค้าราคาแพงและตรวจสอบการจัดทำ Stock Card สินค้าราคาแพงที่ส่วนกลางกำหนดสัปดาห์ละครั้ง
3.18 ควบคุมการบันทึกภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดและแจ้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเมื่อเกิดสัญญาณ FIRE ALARM
3.19 ติดตามการทุจริตของลูกค้า พนักงานทางโทรทัศน์วงจรปิด ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัย ให้ประสานงานเพื่อติดตามหรือจับกุม เมื่อมีการกระทำผิดสำเร็จแล้ว
3.20 สอดส่องพฤติกรรมการดำเนินงานของพนักงานในการทำงานหลังเวลาห้างปิดทำการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ
3.21 ควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และมาตรฐานการทำงาน
3.22 ควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
3.23 ดูแลและควบคุมแม่บ้านเรื่องความสะอาดพื้นทั้งนอกและในอาคาร รวมถึงการจัดเก็บรถเข็นลูกค้าให้พร้อมบริการอยู่เสมอ ควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
4. ต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหายอดสูญเสียโดย กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย Shrinkage Action Plan และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติเพื่อลดยอดสูญหายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
5. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการสินค้า Adjust Stock ให้สาขาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อ Shrinkage
6. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทำ Cycle Count, Never Been Sold, Reconcilation หรือสถิติอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและถูกต้อง
7. ดำเนินการสอบสวนพนักงานตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกลงไปที่ทำการทุจริต เสนอบทลงโทษให้ผู้จัดการสาขาพิจารณา
8. ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา ว่าระดับไหนสามารถตัดสินใจได้เอง หรือต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
4. มีประสบการณ์งานด้านบริหารระบบความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ในระดับการโน้มน้าว
6. มีทักษะการวิเคราะห์
7. สามารถอ่านเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office, POS ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
10. สามารถทำงานประจำได้ทั้งสาขาในกรุงเทพฯและสาขาต่างจังหวัด

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.โบนัสประจำปี
  2.ปรับเงินเดือนประจำปี
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานทั้ง OPD/IPD
  5.ประกันสังคม
  6.ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  7.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
  8.ตรวจสุขภาพประจำปี
  9.ลาพักร้อนประจำปี สูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ปี
  10.วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
  11.ยูนิฟอร์ม
  12.เบี้ยขยัน
  13.ค่าล่วงเวลาทำงาน (OT)
  14.ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
  15.ค่าทักษะเฉพาะพนักงานแผนกอาหาร
  16.ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - tadthep.s@tcclw.co.th
            - tadthep.s@tcclw.co.th
            - pawa.h@tcclw.co.th
            - rbg-recruitment@tcclw.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

Recruitment
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 0909077190,0953655811,0909077157

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ