CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

 • 5186

-


วันที่อัพเดต : 17 ก.พ. 2561
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.สร้างออเดอร์สำหรับการรับ-จ่ายสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
  2.ติดตามสถานะของออเดอร์รับ-จ่าย เพื่อแจ้งความคืบหน้ากับหัวหน้า
  3. ตรวจเช็ครายละเอียดของออเดอร์กับรายงานของจริงเพื่อที่เราจะแน่ใจได้ว่าออเดอร์ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้อง
  4.จัดทำรายงานสรุปออเดอร์ และ รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
  5.จัดเก็บและควบคุมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกำหนด
  6.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อสรุปงานที่ต้องทำการรับหรือจ่ายในแต่ละวัน
  7.ประสานงานหน่วยงานภายในและสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตกลงกับลูกค้า
  8.สนับสนุนข้อมูลต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการปรับปรุงงาน
  9.ตรวจเช็ดและทำการเบิกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้กับแผนกอย่างเหมาะสม
  10.ดูแลทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  11.เรียนรุ้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเอกสารที่ทางหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  12.มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้หน้าที่ของตนเองหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  13.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. เพศชาย / หญิง


  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา


  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


  4. หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - saichon.onsuwan@cevalogistics.com
ข้อมูลติดต่อ
Recruitment Team
CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
1910 Electrolux Building, 8th Floor, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.cevalogistics.com
โทร. 027145000 ต่อ 5084
อีเมล saichon.onsuwan@cevalogistics.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 47


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 2
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สมุทรปราการ
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
164 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน