บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 • 3199

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv \"เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา \"....อีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีแผนจะพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเราในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายงาน จนถึงระดับพนักงาน ทั้งใน - ด้านการตลาด - ด้านงานวิชาการ - ด้านสื่อ digital - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ท่านสามารถแสดงความประสงค์ร่วมงานกับเราได้ทุกช่องทาง เราพร้อมยินดีเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้ร่วมงานกับเราได้ทันที\'ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv \"เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา \"....อีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีแผนจะพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเราในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายงาน จนถึงระดับพนักงาน ทั้งใน - ด้านการตลาด - ด้านงานวิชาการ - ด้านสื่อ digital - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ท่านสามารถแสดงความประสงค์ร่วมงานกับเราได้ทุกช่องทาง เราพร้อมยินดีเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้ร่วมงานกับเราได้ทันที


วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตบางกะปิ,เขตจตุจักร,เขตห้วยขวาง,เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. งานด้านทะเบียบประวัติพนักงาน
  - ปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
  - จัดทำประกาศ/ค่ำสั่ง แต่งตั้งโยกย้าย หนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ ของงานบุคคล
  - ประสานงานเรื่องการขออนุญาตทำงานของต่างด้าว
  2. งานด้านการบันทึกเวลาทำงาน
  การจ่ายค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา/และผลตอบแทนอื่นๆ
  3. งานด้านสวัสดิการ
  - งานด้านการประกันสังคม/การแจ้งเข้าแจ้งออก/การเบิกจ่ายกรณีต่างๆ
  - การให้ความรู้เรื่องประกันสังคมกับพนักงาน
  - การเบิกจ่ายกองทุนเงินทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. งานด้านการกำกับระเบียบวินัยพนักงาน
  - ดูแลเรื่องกฎระเบียบวินัยต่าง ๆ
  - การสอบสวนกรณีความผิดพนักงาน/จัดทำหนังสือตักเตือน/หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานในเรื่องอื่น ๆ
  - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น เรื่องการพัฒนาระบบงานและความรู้อื่น ๆ
  - การให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัทฯ
  - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
  - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
สิทธิประโยชน์ต่างๆ : ค่าตอบแทนที่จูงใจ ,โบนัสประจำปีตามผลงาน ,งานเลี้ยงปีใหม่ ,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ,ประกันสังคม ,สวัสดิการเงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ (งานแต่งงาน ,งานบวช) ฯลฯ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - เพศชาย / หญิง
  - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท ไม่จำกัดสาขา
  - อายุระหว่าง 26 – 35 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี (ด้านการทำเงินเดือน, สวัสดิการ, ทะเบียนประวัติ)
  - เคยใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บข้อมูลพนักงาน
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (MS Office)
  - มีบุคลิภาพและอัธยาศัยดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้
  - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  - ขยันและมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr-recruit@MACeducation.com
            - sitpong.koo@maceducation.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและสำนักงาน
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
ใกล้ MRT(ลาดพร้าว,รัชดาภิเษก) แผนที่
Website: http://www.MACeducation.com
โทร. 0-2512-0661 ต่อ 5213
อีเมล hr-recruit@MACeducation.com
เฟสบุ๊ค Mac Recruit
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 17


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตบางกะปิ,เขตจตุจักร,เขตห้วยขวาง,เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
123 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน