พรีม่า คอนโด ศรีนครินทร์

 • 812

นิติบุคคล อาคารชุด พรีม่า ศรีนครินทร์ บริหารผู้อยู่อาศัย 4 อาคาร จำนวน 451 ห้อง ต้องการผู้มีประสบการณ์ มาร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.ดูแลการใช้พื้นที่ใช้ของอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  2.เสนอ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้เจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์ส่วนกลาง ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอาคาร
  4.ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทคู่สัญญาของนิติบุคคลฯ
  5.ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี กับเจ้าของร่วมและผู้ใช้ประโยชน์จากห้องชุด
  6.ประสานงานกับบุคคลภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานราชการ
  7.ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานช่างประจำอาคารในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
  8.ควบคุม ดูแล ฝ่ายธุรการ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สรุปรายรับ-รายจ่าย พร้อมปิดประกาศ
  9.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่บริเวณโครงการ
  1.0ควบคุม ดูแล ตรวจสอบพนักงานรักษาความสะอาดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่บริเวณโครงการ
  10.จัดเตรียม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่
  11.จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ
  12.สรรหาบุคคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ
  13.จัดทำรายงานต่างๆตามมติคณะกรรมการ ให้สมาชิกในโครงการได้รับทราบ
  14.จัดระเบียบการจัดทำเอกสารในสำนักงานนิติบุคคล
  15.จัดให้มีการประชุมระหว่างพนักงานปฎิบัติงาน ให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ
  16.ออกกฎ ระเบียบตามความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
  17.ออกหนังสือ และประชาสัมพันธ์ หนังสือโต้ตอบต่างๆ
  18.ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย
สวัสดิการ
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ประกันสังคม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - niti_prima@hotmail.com
ข้อมูลติดต่อ
คุณณัฐพล หิรัญวงษ์
พรีม่า คอนโด ศรีนครินทร์
1134 พรีม่า คอนโด ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
ใกล้ Airport Link(หัวหมาก,หัวหมาก,หัวหมาก,หัวหมาก)
Website: -
โทร. 023276666
อีเมล niti_prima@hotmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
19 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน