JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
2,069
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
28 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 28 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,069

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่\'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์ของงาน : 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เพิ่ม Direct Sales Partner - DSP เฉพาะพื้นที่ UPC) 2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ความรับผิดชอบหลัก : 1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Head of Province ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Location ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 10 6. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 7. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Head of Province เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งงาน : • การศึกษา – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป • ประสบการณ์ - o ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป o ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 3 ปีขึ้นไป • ทักษะและความรู้ – o มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning) o มีทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership) o มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management) o มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation) o มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring) o มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) o มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์ o สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี o สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ กรณีที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวิภาวดี สุขมาก 086-4163985 หรือที่เมล์ Wipawadee_suk@truecorp.co.th

Account Executive -Dealer & Retail Partner ประจำจังหวัดระนอง

Account Executive -Dealer & Retail Partner ประจำจังหวัดระนอง

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของงาน :
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เพิ่ม Direct Sales Partner - DSP เฉพาะพื้นที่ UPC)
2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ความรับผิดชอบหลัก :
1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Head of Province ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Location ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 10
6. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
7. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Head of Province เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งงาน :
• การศึกษา – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ -
o ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป
o ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 3 ปีขึ้นไป
• ทักษะและความรู้ –
o มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
o มีทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
o มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management)
o มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)
o มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน (Coaching & Mentoring)
o มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
o มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์
o สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
o สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรณีที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวิภาวดี สุขมาก 086-4163985 หรือที่เมล์ Wipawadee_suk@truecorp.co.th

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  ค่าจ้าง คอมมิสชั่น
  โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50%
  ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
  ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
  สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Wipawadee_suk@truecorp.co.th

ข้อมูลติดต่อ

Human Resource
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 026431111
แฟกซ์. : 0-2699-4906

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 173 รายการ