JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,533
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,533

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่\'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของบริษัท โดยให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในทุกช่องทางการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการให้คำแนะนำและวางแผนการทำกิจกรรมให้กับทีม ETS ภายใต้การดูแล 4. สรุปภาพรวมการทำกิจกรรมทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และจัดทำ Report พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขายภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบมายัง Marketing Manager และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณในการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและเหมาะสมกับเป้าหมายการขายของแต่ละช่องทางการขาย 6. วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ประสานงาน และดำเนินการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสื่อภายในท้องถิ่น และสื่อภายในองค์กร เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสารขององค์กร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท

Trade Marketing Manager (ประจำพื้นที่โซนภาคตะวันออก)

Trade Marketing Manager (ประจำพื้นที่โซนภาคตะวันออก)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของบริษัท โดยให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในทุกช่องทางการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการให้คำแนะนำและวางแผนการทำกิจกรรมให้กับทีม ETS ภายใต้การดูแล
4. สรุปภาพรวมการทำกิจกรรมทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และจัดทำ Report พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขายภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบมายัง Marketing Manager และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณในการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและเหมาะสมกับเป้าหมายการขายของแต่ละช่องทางการขาย
6. วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานงาน และดำเนินการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสื่อภายในท้องถิ่น และสื่อภายในองค์กร เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสารขององค์กร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 5 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือคอมพิวเตอร์ 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
- มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายและการตลาด
- มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ค่าจ้าง
  โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50%
  ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
  ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
  สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Annthikarn_khu@truecorp.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

Human Resource
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 026431111
แฟกซ์. : 0-2699-4906

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 191 รายการ