บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ( มหาชน )

 • 172

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก สำนักงานและ โรงงานผลิตตั้งอยู่บน ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 2.3 มี 2,000 กว่าคน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้านั้น แรกเริ่มทำการภายใต้ชื่อ "แพรนด้า ดีไซน์" ในปี 2516 เพื่อทำการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีที่ได้ถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไปยังสหราชอาณาจักร และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ตั้งแต่แรกเริ่ม แพรนด้ามุ่งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตภายในอย่างเข้มงวด เพื่อให้แพรนด้าสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาไปพร้อมๆ กับเรา หลายตำแหน่งงาน'บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก สำนักงานและ โรงงานผลิตตั้งอยู่บน ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 2.3 มี 2,000 กว่าคน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้านั้น แรกเริ่มทำการภายใต้ชื่อ "แพรนด้า ดีไซน์" ในปี 2516 เพื่อทำการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีที่ได้ถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไปยังสหราชอาณาจักร และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ตั้งแต่แรกเริ่ม แพรนด้ามุ่งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตภายในอย่างเข้มงวด เพื่อให้แพรนด้าสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาไปพร้อมๆ กับเรา หลายตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด -OBM

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
2017-11-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและงานที่ปฏิบัติ

  • มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลภาพลักษณ์ของตราสินค้า และจัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่อยู่ในการดูแลของ E-business division

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์
  o ติดตามภาพลักษณ์ของสื่อต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กร
  o ควบคุมภาพลักษณ์ของ contentในสถานที่จัดจำหน่ายในแต่ละประเทศ
  o ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้
  o ดูแลฐานข้อมูลของแบรนด์
  o จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญให้เป็นระบบ เพื่อดึงมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานการตลาดกับคู่ค้า
  o ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของคู่ค้าประเทศต่างๆ
  o ดูแล จัดการเตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆให้กับลูกค้า
  o นำเสนอรูปแบบสินค้าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คู่ค้า
  o จัดทำข้อมูลที่ป็นประโยชน์กับลูกค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย
  • ศึกษาข้อมูลการตลาดของคู่แข่ง
  o ติดตามและวิเคราะห์แผนงานการตลาดของแบรนด์สินค้าคู่แข่ง
  o ติดตามและนำเสนอเครื่องมือทางการตลาดที่น่าสนใจ
  • วางแผนการตลาด
  o ประสานงานและนำเสนอแผนงานการตลาดกับคู่ค้าที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ
  o ประสานงานกันฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อออกสินค้าได้ถูกต้องและทันกำหนด
  • งานแสดงสินค้า
  o เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานแสดงสินค้า (ดิสเพลย์/ สินค้าที่ใช้/ ข้อมูล/ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ)
  • อุปกรณ์ทางการตลาด
  o ประสานงานออกแบบ
  o สั่งซื้อ อุปกรณ์ทางการตลาด
  o ประเมินความสามารถของผู้ผลิตแต่ละรายที่มานำเสนอ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
** สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล
เครื่องแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลืออื่นๆ : งานบวช, งานแต่งงาน,คลอดบุตร, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, เสียชีวิต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
เงินเบี้ยขยันประจำปี
โบนัส
ปรับค่าจ้างประจำปี
** เฉพาะผู้บริหาร / บางตำแหน่งงาน
ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กระเช้าดอกไม้วันเกิด, ของเยี่ยมไข้
สถานที่พักผ่อนประจำปี
** จัดสถานที่เป็นสวัสดิการ
โรงอาหารราคาประหยัด + ข้าว 3 มื้อ
ศูนย์พัฒนาการเลี้ยงเด็ก
สนามกีฬา + ห้องออกกำลังกาย
ห้องพยาบาล
ห้องสมุด
ตู้ล๊อกเกอร์
** งานประเพณี - แพรนด้า กรุ๊ป
งานมอบแหวนเกียรติคุณ
งานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร
งานกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
** ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
ค่าเดินทางและค่าน้ำมัน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 27
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • • ปริญญา ตรี ด้านการบริหาร, การจัดการ, การตลาด, การทำธุรกิจออนไลน์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านการทำตลาด และการตลาดออนไลน์ในเชิงวางแผน และมีประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาและสื่อสารงาน
  • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • วิเคราะห์ลักษณะงานและจัดลำดับงานที่เข้ามาได้
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@pranda.co.th
            - recruit@pranda.co.th
            - wilanda_t@pranda.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง ( คุณวิลันดา )
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 (กิโลเมตรที่ 2.3)
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
(เยื้องห้างเซ็นทรัลบางนา) แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(บางนา) แผนที่
Website: http://้www.pranda.com
โทร. 027699999 Ext.146,153 or 0863124058 /0 แฟกซ์. 02-399-4877
อีเมล recruit@pranda.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 27
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
2 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน