SC GROUP

 • 5456

“เอส ซี กรุ๊ป” เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทในธุรกิจปิโตรเคมี พลังงาน การขนส่งทางบก ทางเรือ และการให้บริการนอกชายฝั่ง ด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดปฎิรูปการจัดการและขนส่งสินค้าแบบสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
- ISO 9001: 2008
- ISO 14001 : 2004
- OHSAS 18001 : 2007
- TIS 18001 : 2554
- ISM CODE (DOC : Thailand), ISM CODE (DOC : Singapore)

ปัจจุบัน เอส ซี กรุ๊ป ได้มีการขยายการบริการด้านโลจิสติกส์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และ เรา "ต้องการคุณ" มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน

วันที่อัพเดต : 25 ก.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ระยอง
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
  2. วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  3. ควบคุม ดูแล และสั่งการ งานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. กำหนดคุณภาพของงานขนส่ง
  5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวกับรถขนส่ง รวมทั้งเอกสารที่สำคัญต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี
  6. กำหนดและพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน
  7. กำกับ ดูแล และคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน
  8. ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการทำงาน
  9. ควบคุมการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง
  10. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  11. บริหารงานภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
  12. แก้ไขข้อบกพร่องบางประการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงาน
  13. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย, สื่อสารนโยบาย, ข้อมูล และประกาศต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานใต้บังคับบัญชารับทราบ
  14. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัท
  15. กำกับ ดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
  16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  17. พิจารณาสั่งดำเนินการและกำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของหน่วยงานให้มีสภาพเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
  18. สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานของ พขร. พตร.
  19. ติดตามผลการสังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานและวิเคราะห์ เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  20. ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  21. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานในเรื่องกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  22. ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้าร่วมสอบสวน และวรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  หมายเหตุ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดยูนิฟอร์ม / เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิตกลุ่ม / เบี้ยขยัน / ค่าล่วงเวลา (สำหรับบางตำแหน่ง) / ประกันสัมคม / โบนัสประจำปี / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ/ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส / งานเลี้ยงประจำปี / ตรวจสุขภาพประจำปี / ฝึกอบรม-สัมมนา / โทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง) / บ้่านพัก (สำหรับบางพื้นที่และบางตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, โลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word / Excel / PowerPoint / Outlook ได้
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  7. มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
  8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่


  หมายเหตุ :
  ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-3419040,02-3419044
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pharnu.iamyim@scgroupthai.com
            - pharnu.iamyim@scgroupthai.com
ข้อมูลติดต่อ
คุณภาณุ / คุณนิภาพรรณ
SC GROUP
88 ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.scgroupthai.com
โทร. 023419000 แฟกซ์. 023419099
อีเมล pharnu.iamyim@scgroupthai.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 58


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ระยอง
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
78 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน