JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
3,501
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,501

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


1.กำกับ ดูแล และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) และประมวลรัษฎากร 2.ติดตามงบการลงทุนและการใช้จ่ายของทุกหน่วยงานใน TBL. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ตั้้งไว้แล้ว 3.กำกับ ดูแลและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด 4.จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วิเคราะห์และประกอบการบริหารงาน 5.ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหางานด้านบัญชีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 6.ติดตามความคืบหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีสากลและประมวลรัษฎากร เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้อง 7.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายใจและภายนอกกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อทราบสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี 8.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 9.ประเมินแผนการปฏิบัติงานของส่วนงานควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 10.ตรวจประเมิน การปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ย่อย และคลังสินค้าจังหวัด ให้เป็นตามนโยบายและระบบการควบคุมภายใน

วีดีโอ

ผู้จัดการสำนักงานบัญชีและการเงิน (บางบาล,กำแพงเพชร,ลำปาง)

ผู้จัดการสำนักงานบัญชีและการเงิน (บางบาล,กำแพงเพชร,ลำปาง)

รายละเอียดงาน

3 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ),ลำปาง (ทุกอำเภอ),พระนครศรีอยุธยา (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.กำกับ ดูแล และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) และประมวลรัษฎากร
2.ติดตามงบการลงทุนและการใช้จ่ายของทุกหน่วยงานใน TBL. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ตั้้งไว้แล้ว
3.กำกับ ดูแลและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด
4.จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วิเคราะห์และประกอบการบริหารงาน
5.ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหางานด้านบัญชีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.ติดตามความคืบหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีสากลและประมวลรัษฎากร เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้ได้อย่างถูกต้อง
7.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายใจและภายนอกกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อทราบสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชี
8.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
9.ประเมินแผนการปฏิบัติงานของส่วนงานควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
10.ตรวจประเมิน การปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ย่อย และคลังสินค้าจังหวัด ให้เป็นตามนโยบายและระบบการควบคุมภายใน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2.มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี ในธุรกิจขนาดใหญ่ 10-12 ปี
3.มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
4.มีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ต้นทุน
5.มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิเคราะห์การเงิน เช่น วิเคราะห์วิธีประเมินการลงทุนได้ (NPV,IRRฯ)
6.มีความรู้งานด้านบริหาร และการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ต้นทุน หรือวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
7.มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (IFRS) เป็นอย่างดี


สามารถส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ thanisa.w@thaibev.com หรือ
ID Line :: nuuthanii
โทร. 02-785-5555 ต่อ 4207 คุณธนิสา

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทุนการศึกษา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 56 รายการ