บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 • 2776

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”


วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กำแพงเพชร , หางาน ลำปาง
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง ( ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน)
  3. บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (OJT/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน)วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อ re-train (กรณีจำเป็น)
  4. บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน
  5. บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
  6. บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  7. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  8. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน

  งานด้านธุรการ
  1.รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ วางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปตามนโยบาย และอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินในความรับผิดชอบ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมลงบันทึกข้อมูล บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  3. บริหารจัดการอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. ประสานงานกับสำนักงานธุรการ สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดทำ/ต่อสัญญาเช่าคลังสินค้า ตลอดจนประสานงานกับเจ้าของอาคารเพื่อต่อรองราคาที่สมเหตุสมผล
  5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เพื่อขออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
  6. ดูแล บริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสายตรงและสายนโยบาย
สวัสดิการ
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  - ประกันสังคม
  - เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, รถรับ-ส่ง พนักงาน,บัตรรักษาพยาบาลพิเศษ,โบนัสประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • : 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM. และ HRD. ประมาณ 8 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์งานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาานเป็นอย่างดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
  6. มีทักษะด้านการนำเสนอ และการวิเคราะห์
  7. มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีมาก
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง
  9. ทำงานเป็นทีม


  สามารถส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ thanisa.w@thaibev.com หรือ
  ID Line :: nuuthanii
  โทร. 02-785-5555 ต่อ 4207 คุณธนิสา
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - thanisa.w@thaibev.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://career.thaibev.com
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11
อีเมล career@thaibev.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibev.recruitmen
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 49


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กำแพงเพชร , หางาน ลำปาง
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
104 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน