JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
2,777
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,777

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


งานบริหารทรัพยากรบุคคล 1. รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง ( ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน) 3. บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (OJT/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน)วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อ re-train (กรณีจำเป็น) 4. บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน 5. บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท 6. บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 7. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 8. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน งานด้านธุรการ 1.รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ วางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปตามนโยบาย และอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินในความรับผิดชอบ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมลงบันทึกข้อมูล บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. บริหารจัดการอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ประสานงานกับสำนักงานธุรการ สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดทำ/ต่อสัญญาเช่าคลังสินค้า ตลอดจนประสานงานกับเจ้าของอาคารเพื่อต่อรองราคาที่สมเหตุสมผล 5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เพื่อขออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 6. ดูแล บริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสายตรงและสายนโยบาย

วีดีโอ

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล (กำแพงเพชร,ลำปาง)

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล (กำแพงเพชร,ลำปาง)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำปาง (ทุกอำเภอ),กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง ( ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน)
3. บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (OJT/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน)วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อ re-train (กรณีจำเป็น)
4. บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน
5. บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
6. บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
7. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
8. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน

งานด้านธุรการ
1.รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ วางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปตามนโยบาย และอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินในความรับผิดชอบ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมลงบันทึกข้อมูล บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. บริหารจัดการอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ประสานงานกับสำนักงานธุรการ สำนักงานใหญ่ เพื่อจัดทำ/ต่อสัญญาเช่าคลังสินค้า ตลอดจนประสานงานกับเจ้าของอาคารเพื่อต่อรองราคาที่สมเหตุสมผล
5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เพื่อขออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
6. ดูแล บริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสายตรงและสายนโยบาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

: 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM. และ HRD. ประมาณ 8 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์งานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาานเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
6. มีทักษะด้านการนำเสนอ และการวิเคราะห์
7. มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีมาก
8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง
9. ทำงานเป็นทีม


สามารถส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ thanisa.w@thaibev.com หรือ
ID Line :: nuuthanii
โทร. 02-785-5555 ต่อ 4207 คุณธนิสา

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • เงินโบนัสตามผลงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - thanisa.w@thaibev.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 76 รายการ