บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)

 • 2608

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่\'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

Operation Management - Direct Sales (ภาคเหนือ)

ไม่ระบุ ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน พิษณุโลก , หางาน เพชรบูรณ์ , หางาน สุโขทัย
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานกับทีม Channel Planning & Development ในการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ รวมถึง วิธีการดำเนินงานขาย การบริหารช่องทางการขาย ตลอดจน กิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่มีการขาย และให้บริการในช่องทางการขายที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อกระจายลงสู่ทีมงาน True Regional Management (TRM) และเพื่อนคู่ค้าให้สามารถดำเนินงานในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วางแผนการบริหาร และการดำเนินงานในภาพรวมของ TRM ร่วมกับ Regional General Management เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ True Cluster Management (Cluster) ในภูมิภาคนั้นๆ
  วางแผนการบริหาร และการดำเนินงานของแต่ละ Cluster ร่วมกับ Cluster Assistant Director / Cluster Manager เพื่อให้การปฏิบัติงาน เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดของแต่ละพื้นที่
  วางแผนการขาย ร่วมกับ Account Manager/Senior Account Executive/ Account Executive หรือทีมงานขาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขายในพื้นที่นั้นๆ
  วางแผนการขาย การสนับสนุนการขาย และการดูแลเพื่อนคู่ค้า ร่วมกับ Account Manager/Senior Account Executive/ Account Executive เพื่อให้เพื่อนคู่ค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับบริษัท
  ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละ Cluster พร้อมร่วมพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนด
  วางแผน และดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อนคู่ค้า และทีมงานขายของช่องทางการขายในภูมิภาคที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อแจ้ง และเน้นย้ำข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ
  วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด รวมถึง เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่ง เพื่อหาทางแก้ไข และปรับแผนการดำเนินงานในการผลักดันยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  วางแผน และดำเนินการอบรม พัฒนาทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า เกี่ยวกับทิศทาง การดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ติดตามผลการอบรม พัฒนา ทีมงาน TRM ทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  สรุป Report และ วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในภาค มายัง RGM Sales & Service และ Channel Management
  ดูแลการบริหารจำนวนสินค้า ทั้งในระบบ และในส่วนของเพื่อนคู่ค้า หรือทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ค่าจ้าง คอมมิสชั่น
โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50%
ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาลนออกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • ป.ตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป
  ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 5 ปีขึ้นไป
  ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต
  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - wichanee_tan@truecorp.co.th
ข้อมูลติดต่อ
Human Resource
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.truecorp.co.th
โทร. 026431111 แฟกซ์. 0-2699-4906
อีเมล -
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 155


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน พิษณุโลก , หางาน เพชรบูรณ์ , หางาน สุโขทัย
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
64 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน