ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

 • 1223

สถาบันฝึกอบรมด้านการบินในนาม โรงเรียนการบินกรุงเทพ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบิน นั่นคือนักบินให้กับประเทสไทย โดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีหลักสูตรต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากกรมการบินพลเรือน อาทิ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) , หลักสูตรนักบินพาณิชย์ ( CPL), หลักสูตรครูการบิน (IP), หลักสูตร CRM Resource Management), หลักสูตร MCC (Multi Crew Co-operation) รวมถึง หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินต่างๆ ฯลฯ หลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับของสายการบินชั้นนำของประเทศ จึงได้จัดส่งนักบินฝึกหัด มาทำการฝึกอบรมด้านการบิน เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท โอเรียนท์ไทย จำกัด, สถานบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตและวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้นโดยมุ้งเน้นให้ศิษย์การบินมีความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบินมากขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นผู้ดำเนินการอบรม โดยจะทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำตลาดด้านนี้มากขึ้น จึงมีวิสัยทัศน์ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ

วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นครนายก
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. งานวางแผนกำลังคน และการสรรหา – ว่าจ้าง
  - วางแผนกำลังคนร่วมกับฝ่ายบริหาร
  - วางระบบ และพัฒนาขั้นตอนการสรรหา – คัดเลือกให้มีประสิทธิภาพ
  2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
  - วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร
  - วางแผนการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว
  - ร่วมติดตามผลงานฝึกอบรมในรูปของงานโครงการ
  3. งานบริหารผลการตอบแทน
  - นำเสนอพัฒนา / ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
  - ออกแบบและพัฒนาระบบสวัสดิการ
  - จัดทำเงินเดือน, สปส.1-10 และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
  4.การบริหารพนักงานสัมพันธ์
  - วางแผนบริหารกิจกรรมเพื่อปลุกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร
  - ทบทวน และจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงานให้เป็นปัจจุบัน
  - บริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
  5. วางแผนงบประมาณด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เสื้อพนักงาน(ชุดยูนิฟอร์มของช่างอากาศยาน, ชุดยูนิฟอร์มนักบิน, เครื่องหมายต่าง ๆ, เสื้อโปโลพนักงาน)
โบนัส
ค่าล่วงเวลา (OT)
เบี้ยขยัน
เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ค่าที่พักต่างจังหวัด
ค่าพาหนะเดินทาง
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1.ความรู้เรื่องระบบการบันทึกเวลาและคำนวณเงินเดือน
  2.ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
  3.ทักษะการสัมภาษณ์งาน
  4.ความคิดเป็นระบบ
  5.มนุษย์สัมพันธ์
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - k.tayanan@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
คุณนภาดา บรรเทาวงษ์
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
222 โรงเก็บอากาศยานหมายเลข 4414 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
Website: http://www.bangkokflying.com/
โทร. 037349899 ต่อ 219
อีเมล hr.bac.flying@gmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 27 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นครนายก
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
5 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน