มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • 509

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ตลอด 44 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า 79,000 คน และมีนักศึกษาทุกระดับกว่า 20,000 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

วันที่อัพเดต : 13 พ.ค. 2560
2017-05-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ควบคุมการรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และตรวจรายงานประจำวันของหัวหน้าชุด รปภ.พร้อมควบคุมศูนย์วิทยุ มธบ. และตรวจสอบกล้องวงจรปิด
  2. ตรวจรายชื่อและจัดทำรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ควบคุมดูแลงานจราจรบริเวณสามแยก-ประตูหน้า และจัดสถานที่จอดรถภายใน มธบ.
  3. ตรวจสอบการเข้าทำงานและรายชื่อช่างผู้รับเหมาประจำวัน ตรวจเช็ควัสอุปกรณ์ ป้ายจราจร ถังดับเพลิง และจัดทำป้ายที่จอดรถประจำตำแหน่ง
  4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการกรณีมีเหตุในพื้นที่ สรุปเหตุการณ์สำคัยประจำเดือน
สวัสดิการ
 • - ประกันสุขภาพ
  - ประกันชีวิต
  - ทุนการศึกษา
  - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ค่ารักษาพยาบาล (หลังพ้นทดลองงาน)
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หลังพ้นทดลองงาน)
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษา

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัครงาน :
( 1 ) รุปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
( 2 ) สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
- สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด และ
- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
ถ้ามีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ต้องนำเอกสารมาให้ทุกระดับปริญญา
( 3 ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
( 4 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
( 5 ) สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร
( 6 ) เอกสารการผ่านงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขารัฐประสาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  3. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - weranuch.ban@dpu.ac.th
            - naphawan.jan@dpu.ac.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
Website: -
โทร. 029547300 ต่อ 889,122
อีเมล hrjob@dpu.ac.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
4 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน