บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • 1406

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าวบริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรม และพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549  


วันที่อัพเดต : 24 ธ.ค. 2559
2016-12-24
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • -จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล
  -ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
  -บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
  -ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี
  -การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้วน ตรงกำหนดเวลา
สวัสดิการ
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - บริการรถรับส่งพนักงาน
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ค่ารักษาพยาบาล
ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจญ์
เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรส และสิทธิในการลาเพื่อสมรส
การลาคลอดบุตร และเงินพิเศษ
เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจ และสิทธิในการลา
ช่วยเหลือในกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
การตรวจสุขภาพประจำปี
การประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันชีวิต
เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
Fitness
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/สถิติ
  -มีประสบการณ์ในงานด้านการเงิน/บัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(MS. Office,MS.Excel) ได้เป็นอย่างดี
  - มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีประสบการณ์การจัดทำรายงานวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถวางแผนงานและจัด/ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
  -มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
  -มีทักษะในการวิเคราะห์และตรวจสอบ
  -มีความซื่อสัตย์
  -มีความละเอียดรอบคอบ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@bangkokmetro.co.th
            - chaiwatp@bangkokmetro.co.th
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
ใกล้ MRT(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) แผนที่
Website: http://recruitment.bangkokmetro.co.th/
โทร. 023542000 ต่อ 183102-6 แฟกซ์. 0-2354-2020
อีเมล recruitment@bangkokmetro.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 13


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
59 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน